Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Det är tid att ropa om Guds regn.

Ledarkrönika · Publicerad 00:10, 25 jul 2018

I slutet av februari hände det. Guds Ande slog ner under en vanlig lektionsdag på Livets Ords bibelskola. Elever kom under Guds kraft, låg utslagna och inneslutna i Hans kärlek, började profetera, flöda i Andens gåvor, be för varandra. Ryktet spreds och flera av våra anställda kom för att se vad som hände – och klev själva rakt in i Guds närvaro.

Jordbävningen av väckelse rullade vidare, med bibelskolan som sitt epicentrum. Våra ungdomar och unga vuxna började ta emot starka andliga svallvågor av Guds närhet. Spontana bönemöten i hemmen pågick i timmar och profetians nådegåva började flöda starkt.

Vinden blåste allt kraftigare, och som pastor var min enda inställning att öppna alla fönster och dörrar för Guds Ande, att beröra så många som möjligt på det sätt han ville. Vi kommer aldrig att vara en församling och rörelse som stoppar Honom i dörren, för att vi har viktigare saker för oss!

Vi öppnade extrainsatta bönemöten i kyrkan, och trots kort varsel fylldes kyrkan av människor från alla generationer under vardagskvällar för att söka Gud och ta emot de gåvor Han ville ge. Lovsången och tillbedjan mättades med Guds närvaro, och en kraftig smörjelse utgjöts till helande, befrielse från onda andars inflytande, och en nytänd första kärlek till Jesus i våra hjärtan.

Denna eld av Guds Ande har fortsatt brinna och sprida sig på ett helt fantastiskt sätt!

De senaste månaderna har vi sänt ut våra bibelskoleelever och unga predikanter att predika i församlingar över hela Sverige, och överallt har Guds närvaro berört hjärtan och själar. En ström av starka vittnesbörd om helanden och befrielser har flödat in till oss. Många har hört av sig från olika delar av landet med rapporter om hur Guds Ande kommit över dem när de följt våra gudstjänster via datorn, och hur Gud har botat dem från allvarliga sjukdomar och löst dem från mångårig andlig fångenskap.

Under de senaste veckorna har jag gjort resor tillsammans med ungdomsteam från vår församling till stora konferenser ändå borta i Sydkorea och Guatemala, och även där sett svallvågor från detta Gudsverk beröra människor till förvandling och förnyelse.

I denna väckelsevind ser vi så tydligt en del av uppfyllelsen av ett ord som vi fick från Gud för vår församling för fyra år sedan:”… jag ska fylla detta hus med härlighet. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot” (Haggai 2:9-10).

Jag har själv känt en speciell glädje över det som väckts i efterdyningarna av alla dessa starka möten med Guds Ande: en förnyad överlåtelse till mission. Vad vi behöver är nämligen inte bara lite personlig andlig massage, utan en besökelse som mobiliserar och sänder Kristi kropp rakt in i uppfyllelsen av missionsbefallningen!

Inför Europakonferensen denna vecka vet vi i våra hjärtan att Guds Ande vill göra något riktigt speciellt. I största respekt för det vi sett ske under den här våren, och med stor förväntan på Hans närhet ibland oss, ger vi speciellt utrymme till bön, tillbedjan och betjäning. Vi vill att alla besökare som önskar ska få tid och möjlighet att möta Guds kraft och härlighet. Vi kan varken förtjäna eller beställa den, men vi vet att Herren hör oss när vi ber och att ingen är mer angelägen om mötet mellan Honom och dig, än Han är.

Sverige plågas av torka på mer än ett sätt. Hela Europa törstar efter Guds härlighet. Det är tid för oss att ropa till Gud om regn över oss själva och över våra länder, och att ta emot tro i våra hjärtan på att inget – ingenting alls – är omöjligt för Gud!

Välkommen till Europakonferensen 2018, och det möte med Herren som jag av hela hjärtat tror att Han vill ge dig.

Sverige plågas av torka på mer än ett sätt. Hela Europa törstar efter Guds härlighet.

OM Sverige har begärt utträde ur Svenska missionsrådet

Ekumenik. I samband med Svenska missionsrådets årsmöte nyligen tillkännagavs att missionsorganisationen OM... onsdag 3/6 09:50

FN-utspel om könsneutralt språk sågas

Normkritik. FN publicerade för två veckor sedan en uppmaning till användande av ett mer könsneutralt språk,... onsdag 3/6 06:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

Personporträtt. I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...