Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

John Derneborg pastor Pingstkyrkan Värnesborg

Den som är född av Anden kan lära sig uppfatta Andens stilla rörelse.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 13 jan 2022

Av frukten känner man trädet. Därför ger andliga förnyelsetider goda vittnesbörd.

”Min man har alltid varit en bra man, men efter att vi kom hit första gången har han blivit så mycket känsligare. Det är som om vi blivit förälskade på nytt. Han är den bästa mannen, den bästa pappan, så full av medlidande. Det fanns där hela tiden, men Gud lyfte fram det mer!”

Hustrun beskrev den positiva förändringen hos maken med ordet ”känslig”, men det har dubbel betydelse, eller hur? Att en person är känslig kan betyda att han eller hon lätt blir sårad, men det kan också betyda att personen i fråga är medveten om andras behov och känslor.

Vilken skillnad! Den första definitionen betonar en svaghet i karaktären eller personligheten. Vi påminns om uttrycket att man måste ”gå på tå” runt en sådan person för att undvika att göra denne upprörd och som en följd tvingas hantera en stark reaktion.

Den andra definitionen, som handlar om att vara uppmärksam på andras behov, betonar en styrka i karaktären och personligheten. Det är en förmåga att plocka upp vad andra känner på ett sådant sätt att man kan möta behov, lyfta av smärta eller komma med en lösning på ett problem.

Jag tror det var detta kvinnan som jag citerar såg när hon och maken upplevt förnyelse i den helige Ande.

Ibland tycker jag att känslor och känsliga personer inte värderas tillräckligt högt i kyrkans värld. Jag förstår fullständigt att vi ska leva i tro och inte av känslor. Jag rekommenderar inte att vi ska göra allt vi känner för stunden, och jag tror heller inte att vi ska gå runt och vara tungsinta.

Utan att ha någon examen i psykologi kan jag ändå utifrån livserfarenhet förstå det positiva och underbara med en själ som blivit helad och upprättad i gemenskapen med Gud. När vi känner olika saker, gör vi det för att vi är skapade till Guds avbild. Det svåra kan vara att det ibland är samma person som på grund av sin trasighet blir sårad, som i nästa stund uppfattar något gudagivet. Må vi kunna urskilja vad som är vad!

Den viktigaste personen att känna in är den helige Ande och hans närvaro. Han beskrivs så här i Johannesevangeliet 3:8: Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden”.

Eftersom Anden är osynlig används metaforer för att beskriva honom. Poängen är att den som är född av Anden kan lära sig uppfatta Andens stilla rörelse. För att utveckla en relation till vem som helst är det bra att veta vad som gör att personen känner sig glad, och i Bibeln uppmanas vi att ”pröva vad som gläder Herren” (Ef 5:10).

Kanske tycker du att känslorna skapar problem för dig? Grunda dig i bibelordet och i församlingen och se till att få djupa rötter. Själen kan ta emot signaler från många olika håll och processar en mängd data, men när Gud får helga sinnet, viljan och känslorna blir dessa en stor tillgång.

Inför det nya året ber vi att vi få ge våra känsliga, och mindre känsliga, områden i våra liv till Gud. Ge oss hjärtan som är känsliga för ditt rike!

Själen kan ta emot signaler från många olika håll och processar en mängd data, men när Gud får helga sinnet, viljan och känslorna blir dessa en stor tillgång.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00