Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Det vårt samhälle behöver är en återuppbyggnad av en stabil värdegrund samt ledare med mod att försvara denna, även när det innebär att utmana det politiskt korrekta etablissemanget, menar Ruth Nordström. Foto: Mikael Good

Vi har en värderingskris i vårt land

Ledare · Publicerad 11:09, 1 sep 2018

Valet närmar sig med stormsteg. Det blir en rysare, ett riktigt ödesval. Under de senaste veckorna har tonen i debatten blivit allt hetsigare och frågorna ställs på sin spets. Vem eller vilka ska få makten i Sverige?

Bortom sakfrågorna, bortom affischerna och vallöftena, finns ytterst sett en avgörande fråga: Vilka värderingar ska få störst utrymme i Sverige? För bakom politiken, bakom de politiska ledarna, står människor. Människor med värderingar. Och det är värderingarna som avgör vilka frågor som prioriteras och vilka val som görs. Det är dessa värderingar som i slutänden kommer att påverka samhällets riktning och människors vardag.

Sverige anses i dag vara världens näst mest sekulariserade land. Många krafter i samhället vill göra sekularism till en överordnad, ”neutral” norm − trots att sekularism inte på något sätt är neutralt, utan en filosofisk övertygelse och en grundhållning bland andra.

Resultatet av sekulariseringen visar sig främst när det gäller värderingar och synen på människan. Människans värde mäts i förmåga, produktivitet, samhällsnytta och önskvärdhet. Vi får ett utsorteringssamhälle, där barn med oönskade egenskaper sorteras bort och fråntas rätten till liv, och där gamla, sjuka och ”improduktiva” människor ses som en belastning och kostnad för samhället och erbjuds en ”värdig död” − läs, rätten att dödas, av sig själv eller av vårdpersonal.

Etiska koder och riktlinjer, som tidigare varit ledstjärnor inom vården och gett vårdpersonal möjlighet att stämma av sin inre, etiska kompass och avstå från att medverka till handlingar som ger moraliska betänkligheter och går emot det personliga samvetet, trampas på och bryts och ersätts av en iskall, cynisk och hårdför åsiktstyranni.

I ett sekulariserat samhälle upphöjs så småningom sekularismens norm till den enda, förhärskande, rätta normen. Den så kallade ”toleransens” mångfärgade flagga blir snart odemokratiskt enfärgad, och den verkliga toleransen för oliktänkande krymper i takt med att åsiktskorridoren smalnar alltmer till en trång, likstöpt form, där endast de politiskt korrekta och godkända åsikterna får utrymme.

I en sekulariserad värld där människan blir sin egen gud och lever för att konsumera och producera, göds girigheten och egoismen − drivkrafter som får produktionshjulet att snurra fortare. Vi förfasas över att människan reducerats till ett objekt, där tiotals miljoner människor köps och säljs och utnyttjas hänsynslöst i slaveri och sexhandel, samtidigt som vi konsumerar underhållningsutbudet med allt grövre våld, sexualisering och objektifiering.

Vi har inte längre ”råd” att hjälpa flyktingen från ett krigsdrabbat land samtidigt som vi konsumerar i allt högre takt.

Den kristna värdegrunden och den kristna etiken har människovärdesprincipen, liksom den gyllene regeln om behandling av medmänniskor, som centrala byggstenar. Denna värdegrund har påverkat det västerländska samhället i mer än tusen år, och i Sverige har kristendomen format våra lagar, vår kultur, våra traditioner och vårt högtidsfirande.

Den kristna etiken utgår från att varje människa är skapad oändligt värdefull, till Guds avbild. Det är därigenom hon får sitt okränkbara människovärde, ett värde som består oavsett förmåga, produktivitet, önskvärdhet och egenskaper.

Vi har en värderingskris i Sverige i dag. Det vårt samhälle behöver är en återuppbyggnad av en stabil värdegrund samt ledare med mod att försvara denna, även när det innebär att utmana det politiskt korrekta etablissemanget.

Det är värderingarna som avgör vilka frågor som prioriteras och vilka val som görs. Det är dessa värderingar som i slutänden kommer att påverka samhällets riktning och människors vardag.

Missionskonferens för unga genomförs på 15-tal platser

Engage. Årets ungdomsinriktade missionskonferens Engage, lördagen den 7 november, kommer att äga rum på... lördag 31/10 12:00

Jeremy Corbyn stängs av efter rapport om antisemitism

Storbritannien. Den förre Labourledaren Jeremy Corbyn har blivit avstängd av partiet. Bakgrunden uppges vara hur... lördag 31/10 09:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:10