Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Jesaja 55:6

Världen idag

Vi bör bedja om och verka för att det ska bli en verklig väckelse i vårt land, inte bara en mer tillfällig inomkyrklig förnyelse, uppmanar ledarskribenten. Foto: Mikael Good

Vi ber om mer än bara andlig förnyelse

Ledare · Publicerad 00:00, 21 maj 2018

Ett av de mest intressanta inslagen i kristna kyrkans liv är andliga väckelser och förnyelserörelser. Som en frisk vårvind från himlen, en fräsch ström med levande vatten, en kraftkälla som ger liv och glädje – så fungerar väckelsen.

Väckelsen präglas av att många kommer till tro på Jesus, och att gamla kristna får en ny eld och motivation. Väckelsetider präglas av ett intensivt böneliv, Jesus i centrum, syndabekännelse och omvändelse, passion för bibelläsning och bibeltro och en passion för att se människor komma till tro och en verklig trosatmosfär. En väckelse präglas av Guds suveräna handlande.

Det verkar som om Gud högtidligt inte bryr sig om mänskliga bedömningar när han väljer och utrustar väckelsens redskap och sammanhang.

Väckelser beslutas inte i kyrkokanslier och på samfundskontor. Det är oftast kristna gräsrotsrörelser som kommer underifrån. Väckelsens nyckelredskap är fullständiga outsiders i förhållande till kristet etablissemang.

I pingstväckelsen, som bröt fram i Sverige från 1907 och framåt, klev en ung och totalt okänd baptistpastor vid namn Lewi Pethrus fram som en nationell ledare. En tongivande profil när karismatiska väckelsen bröt igenom under sent sextiotal var en ung poet med icke-kristen bakgrund, Ylva Eggehorn. En ung norrman vid namn Arne Imsen var den predikant i Sverige som samlade mest folk och fick se flest omvändelser vid sina möten, under första halvan av sextiotalet. I den trosrörelse som bröt igenom 1982 var det en före detta statskyrkopräst som klev fram som en tongivande ledargestalt, Ulf Ekman, helt okänd på nationell nivå före 1983.

Sverige har besökts av ett antal förnyelserörelser i kristenheten under många år. Det har dock ofta stannat vid en förnyelserörelse och inte utvecklats till en verklig nationell väckelse. Eftersom kristenheten har försvagats och minskat under hela perioden efter andra världskriget, kan man inte tala om några väckelserörelser under den perioden. Däremot har vi i vissa kristna kretsar upplevt en andlig förnyelse som har varit påtaglig vid olika tillfällen.

Att skapa konflikter mellan etablerade kyrkor och nya rörelser tycks vara Satans huvudstrategi för att stoppa väckelser. Att förnyelse­ledare ägnar sig åt strider med etablissemang och brister i ödmjukhet när man ser framgångar, läggs som en våt filt på varje ny Andens eld.

Jag ser tecken på att en ny väckelse är på gång i Sverige. Vi bör be om och verka för att det ska bli en verklig väckelse, inte bara en mer tillfällig inomkyrklig förnyelse.

En konferens i Örnsköldsvik senaste veckan med rubriken ”King of Kings” tycker jag angav något av tonen för den väckelse som håller på att komma i Sverige. Sebastian Stakset lyfte fram de frågor som jag tycker bör känneteckna en ny väckelserörelse: syndabekännelse och omvändelse som något centralt; ett starkt engagemang för de mest utsatta, men där evangeliet och frälsningen är Guds stora lösning på problemet; ett fokus på den lokala församlingens betydelse; en intensitet och ett engagemang i bön och lovsång; en trosatmosfär där det finns förväntningar och en övertygelse om att inget är omöjligt för Gud; och ett fokus på kristen enhet och samarbete där samfundsskillnader spelar ut sin roll.

Joakim Lundqvist från Livets ord lyfte också fram betydelsen av en ny andeutgjutelse och engagemanget för flyktingar. 70 procent av dem som nu blir döpta på Livets ord är omvända muslimer, en fullständigt ny situation.

Den Gud vi tror på är mäktig. Vi behöver på nytt gripa tag i Guds löften och be att han ska göra något nytt i vårt land.

Den Gud vi tror på är mäktig. Vi behöver på nytt gripa tag i Guds löften och be att han ska göra något nytt i vårt land.

Långsam återhämtning för museerna efter pandemin

Kultur. Allt fler börjar besöka museer igen, efter det stora publiktappet under pandemisommaren 2020. Men... tisdag 28/9 05:00

Centerns besked kan rulla ut samtliga partier ur kyrkan

Ledare Beslut av slaget ”Partistyrelsen får i uppdrag att utreda …” känns sällan som någon revolution på... tisdag 28/9 00:10

Schweiz och San Marino om familj och fosterrätt

Ledare Förskjutningen i värdeliberal riktning, bort från klassiska kristna hållningar, fortsätter i... tisdag 28/9 00:00

S partistyrelse vill fortsätta styra över Svenska kyrkan

Kyrkopolitik. Banden mellan S och Svenska kyrkan ska inte luckras upp. Det slår Socialdemokraternas partistyrelse... måndag 27/9 13:29

Centerpartiet vill skära i föräldraledigheten

Politik. Centerpartiet vill ha en bred översyn av föräldraförsäkringen. Den nuvarande är för generös och... måndag 27/9 09:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier