Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

I en undersökning bland kyrkligt aktiva i Danmark svarade nästan samtliga att de skulle vilja läsa Bibeln mer än de i nuläget gör. Foto: Lightstock

Vi behöver personlig relation till Guds Ord

Ledare · Publicerad 00:01, 17 maj 2017

Ett av de viktigaste resultaten av den protestantiska reformation som vi i år firar 500-årsminnet av, är att den bidrog till att göra Bibeln till var mans ägodel. Inte på en gång, förstås, men till Martin Luthers stora bidrag till eftervärlden hör ändå den bibelöversättning till tyska som han genomförde och som även inspirerade William Tyndale till motsvarande insats för det engelska språket. En insats som för övrigt kostade Tyndale livet.

Under de senaste 200 åren har bibelö­versättningar till lokala språk varit en central del av den protestantiska missionsstrategin. Stora delar av vår svenska väckelserörelse har därtill kunnat beskrivas som en bibelrörelse, och en betydande del av de väcktas frimodighet har haft sin förklaring i deras relation till Guds skrivna ord. Oavsett vad prästen eller andra myndighetspersoner har sagt, har man kunnat hänvisa till bibelordet: ”Det står ju skrivet …”

Just ordet ”relation” säger något avgörande när det gäller detta. Bibeln är nämligen en bok som vi behöver en relation till. Jesus själv framställs i Nya testamentet som det inkarnerade Ordet, och en personlig relation till vår Frälsare måste på så sätt vandra hand i hand med en personlig relation till hans ord. Eller, som man också kan formulera det hela: Bibelläsandet bland Guds folk är en av de främsta indikatorerna på deras andliga hälsa.

Mot denna bakgrund finns det all anledning att avsätta tid för att umgås med bibelordet. Generellt är dock detta en vana som tycks hamna allt mer på undantag. Enligt en Sifo-undersökning från i höstas svarar visserligen 27 procent av alla svenska pensionärer att Bibeln har stor eller ganska stor betydelse för dem själva. Men bland de medelålders har motsvarande siffra sjunkit till tio procent, för att på nytt bli något högre i de lägre åldersgrupperna. Om man ser till den faktiska bibelläsningen läser ungefär elva procent av Sveriges pensionärer Bibeln åtminstone en gång i månaden; bland män i åldrarna 50 till 64 år är det endast en procent som varje månad öppnar sin Bibel.

Bland människor som är personligt kristna är naturligtvis motsvarande siffror högre. En nyligen genomförd undersökning bland kyrkligt aktiva i Danmark visade att hela två tredjedelar av dessa går att beskriva som ”regelbundna bibelläsare”. Men så gott som alla svarade samtidigt att de skulle vilja läsa Bibeln mer än de i nuläget gör.

Här finns alltså både utmaningar och möjligheter för den kristna församlingen att knyta an till. En sådan handlar om hur vi kan stötta varandra i det regelbundna bibelläsandet. Hemgrupper och bibelstudiegrupper spelar förstås en viktig roll när det gäller detta, men vi kan också behöva fundera på själva gudstjänsten. Vilken plats har bibelordet där? Räcker det med de textläsningar och den förkunnelse som ingår i en vanlig förmiddagsgudstjänst, eller borde vi – som seden är i mycket av amerikansk kristenhet – komplettera våra gudstjänster med en ”söndagsskola för vuxna”, där det i anslutning till gudstjänsten ges tillfälle till ett mer systematiskt bibelstudium?

Det sägs att en direkt följd av att man i frikyrkan och EFS tog bort onsdags- eller lördagskvällarna som extra mötestid, var att man på många platser slutade predika över såväl Gamla testamentet som Nya testamentets brev. På söndagarna har man nämligen haft som tradition att predika över evangelietexten. Vad innebär det för vår kristna fördjupning när exempelvis brevens starka fokus på det kristna livet inte längre utläggs i våra predikstolar?

Den personliga relationen till Guds Ord behöver erövras på nytt i varje tid. Ytterst sett måste förstås detta vara den enskildes ansvar. Men även som församlingar behöver vi göra vad vi kan för att bidra i processen.

Bibelläsandet bland Guds folk är en av de främsta indikatorerna på deras andliga hälsa.

Krisen kan vitalisera demokratin och öppna nya regeringsalternativ

Ledare Måndagens omröstning i kammaren ställer Sverige inför en ny politisk kris. Det är långt ifrån en... tisdag 22/6 00:10

Är du förberedd på att du kan komma att bli olaglig?

Gästkrönika Är du förberedd på att du kan komma att bli olaglig? Trots att det inte är något du strävar efter... tisdag 22/6 00:00

Stefan Löfven sonderar för ny regering

Misstroendeomröstningen. Statsminister Stefan Löfven (S) väntar med besked om det ska bli extraval eller inte. Han ska först... måndag 21/6 14:51

Världen idag gratulerar: Alf Lax, 70 år

Musikevangelist. I 40 av sina snart 70 år har Alf Lax levt med Jesus vid sin sida. Men de första 30 åren i hans liv...

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier