Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Stater inte kan kristnas – det är människor som blir kristna. Kristna tron kan inte komma som tvångsmakt uppifrån, det frälser inte människor. Människor blir kristna genom att tro på evangeliet om Jesus Kristus och ge sitt gensvar genom att omvända sig och följa Jesus. Foto: Anders Wiklund / TT

Vi behöver en ny missionsvåg i Sverige

Ledare · Publicerad 00:01, 28 dec 2016

Sverige är ett missionsfält. Evangeliets budskap har med stor kraft förkunnats för vårt folk under olika faser i vår historia. En stor missionsperiod var 1100-talet, då kristna tron och evangeliets förkunnelse var så stark att hedendomen trängdes tillbaka och mer eller mindre utplånades. Alla gamla kyrkor i vårt land påminner om en svunnen epok, då evangeliet förkunnades och församlingar etablerades i alla delar av Sverige.

En annan intensiv period av mission var andra hälften av 1800-talet. Det var då som missionshus byggdes runt om i hela landet, vittnesbördet och evangeliets förkunnelse spreds över landet och de troende samlades för att bilda församlingar av troende. Vi hade vid den tidpunkten ett lutherskt statskyrkomonopol, men det andliga fromhetslivet förtvinade och folket levde inte som kristna. Svåra moraliska problem präglade Sverige och svenskarna och brännvinsmissbruket var det största sociala problemet. Detta trots att landet officiellt var kristet och alla medborgare tillhörde statskyrkan.

Den erfarenheten visar att stater inte kan kristnas – det är människor som blir kristna. Kristna tron kan inte komma som tvångsmakt uppifrån, det frälser inte människor. Människor blir kristna genom att tro på evangeliet om Jesus Kristus och ge sitt gensvar genom att omvända sig och följa Jesus.

Väckelsepionjärerna på 1800-talet insåg att det inte räcker med en officiell kyrka och statskyrkokristendom. Det behövs också hjärtats tro. Man insåg att det inte räcker med obligatorisk tillhörighet till en kyrka, om inte kärleken till Kristus finns där, liksom det nya livets omvandlande kraft. Annars blir kristendomen bara en karikatyr av något äkta.

1800-talets folkväckelse ser vi fortfarande spår av i alla bönhus som finns runt om i hela Sverige. Ett annat spår är de äldre frikyrkoförsamlingarna, även om tusentals av dem har lagt ner under senaste 50 åren.

Sverige har förändrats dramatiskt senaste 50 åren. Dels har vi urbaniserats. Stockholm har blivit en stad av internationell klass, från att ha varit ett mediokert regioncentra på sjuttiotalet. Koncentrationen kring universitetsorterna har intensifierats och landsbygden har alltmer avfolkats.

En annan trend är att vi har blivit mycket mer internationaliserade och fått en mer mångkulturell befolkning. Både urbaniseringen och internationaliseringen är avgörande faktorer för mission i dagens Sverige.

Sverige behöver en ny missionsvåg. Vi behöver tänka strategiskt, så att hela svenska befolkningen nås av evangeliet. Det behövs mer än bara ett urvattnat allmänetiskt kristet budskap. Evangeliet handlar ytterst om att bli frälst, att bli född på nytt, att inte gå förlorad, att bli försonad med Gud, och att redan här och nu börja leva i Guds rike.

Missionärerna – gudsrikets ambassadörer – behöver genomsyra hela Sverige. Varje stadsdel, varje förort, varje by, varje samhälle, varje arbetsplats, varje mötesplats behöver höra evangeliet om Jesus Kristus.

Den nya missionsvågen behöver också präglas av att olika kristna initiativ visar respekt för varandra. Samarbete och inte konkurrens bör prägla olika kristna missionsinitiativ i Sverige.

Sverige behöver en ny missionsvåg. Vi behöver tänka strategiskt, så att hela svenska befolkningen nås av evangeliet.

Kristna oroliga att förlora sin frihet efter beslut i kongressen

USA. En kristen konditor eller florist kan tvingas sälja arrangemang för samkönade bröllop och en... onsdag 3/3 13:00

Unga judar i Malmö: Vi angrips i skolan

Rapport. I princip alla de 14 judiska barn och ungdomar som intervjuades för en ny rapport om antisemitism i... onsdag 3/3 09:00

Dags för ett 12-stegsprogram för avgiftning av digitalt beroende

Ledare Varningar för den digitala livsstilens konsekvenser duggar allt tätare. Det höga tempot och den... onsdag 3/3 00:10

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier