Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Alliansen är ett av fyra tänkbara regeringsalternativ i valet 2018. Foto: Henrik Montgomery / TT

Vi behöver be för valet

Ledare · Publicerad 00:00, 19 feb 2018

Nu är det ett nytt valår. Vi står inför en ny rysare med stora osäkerheter om hur en regering kan tänkas bildas efter valet.

Sverige har haft två mandatperioder med minoritetsregeringar. Det ger inte ett tillräckligt stabilt regeringsunderlag. Även om den svenska grundlagen är utformad så att det ska vara möjligt för en minoritetsregering att regera, är det inte optimalt. En regering måste ibland kunna fatta impopulära beslut och det kräver ett bredare stöd i riksdagen.

En stor osäkerhetsfaktor inför kommande valet är fyraprocentsspärren. Både Krist­demokraterna, Liberalerna och Miljö­partiet ligger nära fyraprocentsspärren, och Krist­demokraterna har parkerat under den gränsen sedan en lång tid tillbaka. Om något av dessa partier inte når in i riksdagen kommer det att påverka förutsättningarna för en röd-grön regering eller en Alliansregering.

Man kan tänka sig fyra olika regeringar som kan bildas efter nästa val:

En variant är en fortsatt rödgrön regering, liknande den som vi har nu.

Om de rödgröna partierna blir större än allianspartierna är det ett troligt utfall. Miljöpartiet har förlorat mycket på att sitta i en regering, så det är inte otänkbart med en renodlad Social­demokratisk regering i ett sådant läge.

Ett annat alternativ är en mittenregering.

En regering mellan Social­demo­kraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet skulle kunna vara ett scenario. Det alternativet kan dyka upp om Alliansen misslyckas i valet och inte blir större än det rödgröna blocket och om Krist­demo­kraterna hamnar utanför riksdagen.

Ett tredje alternativ är en Allians­regering igen.

Det kräver att allianspartierna blir större än de rödgröna partierna och kan hålla sig kvar i riksdagen. Om Miljöpartiet åker ur riksdagen ökar sannolikheten med detta alternativ.

En fjärde möjlighet är en högerregering, där Moderaterna regerar ensamma.

Det alternativet förutsätter att både Moderaterna och Sverige­demokraterna gör ett starkt val och tillsammans får en bit över 40 procent av väljarstödet, och där det inte är möjligt att bilda en Alliansregering. Till exempel på grund av att Liberalerna eller Kristdemokraterna hamnar utanför riksdagen.

Man kan ju även tänka sig en tysk modell, att Socialdemokraterna och Moderaterna regerar ihop och alla andra partier går i opposition. Ett sådant scenario är dock bara realistiskt i mycket svåra krislägen, till exempel hot om krig eller en fullständig ekonomisk kollaps.

Som kristna bör vi ta med detta i våra böner och be för överheten. Det finns ett politiskt parti som har överlägset flest aktiva kristna på sina riksdagslistor, det är Kristdemokraterna. Ska vi få in många aktiva kristna i riksdag och regering behöver det gå bra för Kristdemokraterna.

Att be om ett stabilt regeringsunderlag är ett viktigt böneämne, och att be om en regering som främjar religionsfrihet och vill stötta olika former av kristna initiativ, till exempel kristna skolor. Regeringens utrikespolitik är också av kristet intresse. Det svaga stödet till förföljda kristna behöver utmanas. Mellanösternpolitiken är en angelägen fråga för många kristna.

En regering som inte motarbetar lokala kristna initiativ är ett annat angeläget böneämne. Kristna flyktingengagemang, kristet socialt engagemang och kristna initiativ inom civilsamhället bör uppmuntras och stöttas av regeringsmakten.

Som kristna bör vi ta med detta i våra böner och be för överheten. Det finns ett politiskt parti som har överlägset flest aktiva kristna på sina riksdagslistor, det är Kristdemo-kraterna

Svenska kyrkan försvarar ny tolkning

Bibeltext. Berättelsen om David och Jonatan kan ha handlat om en parrelation. Det hävdar Cristina Grenholm, kyrkosekreterare vid kyrkokansliet och samordnare av...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...