Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Varför blundar Lövin för palestinsk terrorism?

Ledare · Publicerad 00:01, 25 aug 2017

"Det får inte råda något tvivel om att danskt bistånd uteslutande används till fredliga och uppbyggliga ändamål. Det kräver de danska skattebetalarna – och därför agerar vi nu snabbt och konsekvent. Samtidigt fortsätter vi utredningen, och kommer under inga omständigheter att återuppta stödet, om vi inte är säkra på att organisationerna har rent mjöl i påsen."

Orden kommer från den danske utrikesministern Anders Samuelsen, som i juni meddelade att Danmark stoppar alla utbetalningar till den palestinska kvinnoorganisationen WATC. Detta sedan det framkommit att organisationen uppkallat ett ungdomscenter efter en kvinnlig terrorist, som låg bakom en busskapning där 37 civila, varav 13 barn, dödades.

Agerandet av den danske utrikesministern är på goda grunder resolut. Som vi berättar på nyhetsplats i dag väljer nu även Schweiz att frysa sitt bistånd till organisationen, av samma orsak. Andra länder väljer således att frysa sitt bistånd för att en organisation hyllar terrorister. Det är förstås bra. Men samtidigt måste konstateras att det palestinska ledarskapet inte stannar vid terroristhyllningar.

Den senaste tiden har Världen idag berättat om hur den palestinska administrationen (PA) både hyllar och avlönar terrorister, samt hur en ung generation indoktrineras genom direkt antisemitiska läromedel. Enligt en nyligen publicerad rapport från Jerusalem Center for Public Affairs går motsvarande hälften av PA:s biståndspengar – 344 miljoner dollar (!) – till att avlöna terrorister och deras familjer. Fler än 20 000 palestinska familjer får ersättning för att deras anhöriga har utfört någon form av terrorattentat mot Israel.

Terrorismen är lönsam och de som bekostar den premieras med bistånd från Sverige. Den svenska regeringen försöker komma undan med att hävda att inga svenska biståndspengar går direkt till terroristlöner. Men det är egentligen av underordnat intresse om betalningen går direkt in på terroristernas konto. Så fungerar det förstås inte. Men det intressanta är att svenska biståndspengar går till enregim som de facto avlönar terrorister. Pengar kan nämligen bytas mot pengar. Genom att skicka svenska biståndspengar till PA göder man ett system som både hyllar och avlönar terrorister. Detta är djupt orättfärdigt.

I samband med att den röd-gröna regeringen erkände en palestinsk stat passade man även på att höja det palestinska biståndet. 1,5 miljarder svenska skattekronor används för ändamålet under en femårsperiod. Möjligen är det så att även svenska skattebetalare är intresserade av att vårt bistånd ”uteslutande används till fredliga och uppbyggliga ändamål”. Kanske även svenska skattebetalare skulle önska att regeringen, precis som de danska kollegorna, agerade ”snabbt och konsekvent”? Det skulle inte förvåna om det vore så.

Men samtidigt som politiska ledare i andra länder agerar resolut, väljer den svenska regeringen att blunda. Biståndsminister Isabella Lövin (MP) verkar blunda allra mest. Hon vill inte svara på frågor, och varken hon eller hennes medarbetare vill ställa upp på intervjuer. Det tyder på att de vet, men inte vill prata om saken. Varför de vill fly undan dessa fakta behöver de förstås själva berätta. Men det är svårt att tro att Isabella Lövin är okunnig om PA:s terrorhyllningar och lönevillkoren för de palestinska terroristerna. Det handlar nog snarare om ovilja än om okunnighet. Faktum är att den svenska regeringen väljer att se mellan fingrarna när svenska skattepengar premierar en regim som betalar för terrordåd mot judar i Israel.

Det enda rimliga är att Sverige fryser allt palestinskt bistånd och kräver ett slut på terroristhyllningar, terroristlöner och antisemitisk undervisning. Biståndet bör sedan inte återupptas förrän vi – för att citera den danske utrikesministern – ”är säkra på att organisationerna har rent mjöl i påsen.” Just nu kan vi tvärtom vara säkra på att mjölet är nerlusat av antisemitism och terrorism. Det borde rimligen bekymra en svensk biståndsminister.

Genom att skicka svenska biståndspengar till PA göder man ett system som både hyllar och avlönar terrorister. Detta är djupt orättfärdigt.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Ny namninsamling för att grundlagsskydda ofödda barn

Abort. Den nedstängda namninsamlingen för att grundlagsskydda ofödda barn har startats upp igen, men på en... torsdag 30/3 18:00

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00