Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Utmaningen för Annie Lööf (C) och övriga partiledare med regeringsambitioner är den praktiska politiken. Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Vad vill våra partier göra i praktiken?

Ledare · Publicerad 00:00, 19 jul 2018

Politiskt arbete har med nödvändighet två sidor. 

Det finns en praktisk sida, som handlar om att lösa konkreta samhällsproblem. Olof Palmes ord citeras ofta: ”Politik är det möjligas konst.” Citatet kommer ursprungligen från den konservative tyske kanslern Otto von Bismarck, känd under beteckningen Järnkanslern. Både konservativa politiker som Bismarck och socialistiska politiker som Palme står nämligen inför samma bångstyriga verklighet som inte enkelt lägger sig tillrätta inför våra drömmar. Politiken kan inte åstadkomma det omöjliga; det handlar om att i praktiken hitta bästa farbara väg framåt.

Den praktiska sidan påverkas av en bakomliggande ideologisk sida, som handlar om vår verklighetsuppfattning, människosyn och hur vi föreställer oss ett idealsamhälle. Ideologi, det hörs på ordet, bygger på idéer. Politisk ideologi handlar om hur vi ser på (1) individen; hennes möjligheter, ansvar och behov, (2) hur vi ser på de sammanhang som individen är en del av; familj, civilsamhälle och arbetsliv, och (3) hur vi ser på staten; dess roll, förpliktelser och omfattning.

Den ideologiska sidan är för många politiker den arena som det är enklast att röra sig inom. Här kan man formulera den stora bilden och ge en – åtminstone någorlunda – konsekvent bild av hur man tänker och vad man vill. 

När Centerns Annie Lööf i tidningen Dagen (12/7) skriver om höstens val som ett värderingsval, så är det den ideologiska sidan som står i centrum: ”Vi vägrar ställa män­niskor mot varandra.” Det är en viktig markering i tider när främlingsfientlighet och rasism riskerar att krypa in också i de mest oväntade sammanhangen.

Alla människors lika värde är en omistlig värdering. Inte minst för oss som kristna gäller det att lyfta fram människosynen och människovärdet. Den höga synen på människan som präglat den västerländska kulturen kommer från den kristna tron. Budskapet att människan – och därmed alla vi individuella människor – är skapade till Guds avbild ger oss en gemensam status och värde. Inte genom att sänka oss till en gemensam djurisk eller biologisk nivå, utan genom att höja oss alla till en ny och högre nivå: skapade av Gud, älskade av Gud, ansvariga inför Gud – med erbjudande om nåd ifrån Gud.

Utmaningen kommer i den praktiska politiken. Alla politiker med regeringsambitioner, Annie Lööf inkluderad, måste lägga fram en budget för riket. Och en budget handlar om svåra avvägningar: att ställa olika grupper mot varandra. Det finns ingen väg undan detta. Ingen kan på allvar lova allt till alla.

Budgeten specificerar hur mycket som ska gå till barnbidrag, assistansersättning, fattigpensionärer, flyktingmottagande, kortare operationsköer … Hur mycket ska gå till brandförsvaret, till skolan, till sjukvården …? Olika grupper ställs mot varandra, precis som olika samhällssektorer ställs mot varandra.

Inför höstens val behöver vi ta pulsen på våra politiker, både ideologiskt och praktiskt. Ideologiskt, så att vi vet vad de tänker om människan, familjen och relationen till staten. Praktiskt, så att politikerna tvingas ta ansvar och öppet redovisa sina prioriteringar. Det går inte att enbart hävda ideologins ”vi ställer inte människor mot varandra”. Man måste också säga: Så här kommer vi att prioritera mellan olika grupper.

Det finns ingen väg undan detta. Ingen kan på allvar lova allt till alla.

Minister stödde Mehmed Kaplan

Den nytillträdda kulturministern Amanda Lind (MP), som också har ansvar för trossamfunden, har kritiserats, av bland andra L-ledaren Jan Björklund,...

Så blir regeringspolitiken i några kristna hjärtefrågor

Stopp för nya konfessionella friskolor. Oförändrad Israelpolitik. Och stora utmaningar för de föräldrar som vill vara hemma längre med sina barn. Det...

Orosmoln mellan de fagra formuleringarna

Ledare Så har då Sverige till slut en ny regering. Nu blev regeringsskiftet inte den nystart som valresultatet indikerade, utan en till stor del återanvänd...