Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Pastorn Bill Hybels lämnar scenen efter att ha meddelat sin avgång för församlingen i april. Foto: Mark Black / AP / TT

Vad kan vi lära av Bill Hybels fall?

Ledare · Publicerad 00:10, 9 aug 2018

I dag inleds världens största kristna ledarkonferens Global Leadership Summit i församlingen Willow Creek i Chicago, båda grundade av den högt uppskattade pastorn Bill Hybels. Men i år är inget som vanligt. En församling och individuella personer befinner sig just nu i djup kris.

I våras kom frågan om Hybels relationer till kvinnliga medarbetare upp till ytan. Han medgav att han hanterat vissa situationer ovist, och avgick. I helgen ökade krisen ytterligare när den tidigare assistenten Pat Baranowski berättade i New York Times om återkommande händelser där Hybels gått över hennes kroppsliga integritet - vid åtminstone ett tillfälle på ett grovt sexuellt sätt.

Eftersom församlingens utredning ännu inte är klar är det för tidigt att ta ställning till alla sakpåståenden, men händelserna har fått kraftiga konsekvenser för alla inblandade. Vad kan då individer och församlingar lära av detta? Här är några råd för hur en sådan här kris kan hanteras, och förhoppningsvis undvikas.

Lägg fakta på bordet
Willow Creeks ledning har varit för långsam med att lägga fram hela sanningen om Hybels relationer. Att utreda kan ta tid, men när det handlar om en världskänd kristen ledare är det angeläget att full information ges så snabbt som möjligt, så att alla som berörs av församlingens arbete får skuldfrågan klar för sig. Att berätta hela sanningen är också den enda möjliga vägen för den som anklagats, men Hybels själv tycks tyvärr inte ha nått dit än.

Förvalta ett förtroende väl
Baranowski säger att hon tvekat länge med att berätta, av hänsyn till den förtroendeskada som kan drabba Hybels och det arbete för Guds rike som hon älskade. Det är en godhjärtad, men samtidigt riskabel invändning. Inget arbete är så viktigt att oacceptabla övertramp av en ledare kan förtigas. Tvärtom.

Samtidigt har hon rätt. Ett kolossalt stort förtroendekapital kan gå förlorat om insidan på glaset hos en ledare visar sig mycket smutsigare än utsidan. En kristen ledare måste därför vara extra noggrann hur man förvaltar sitt livs pund, just eftersom ett skadat förtroende drabbar så många.

Visa omsorg – i rätt ordning
Om någon utsatts för övergrepp bör helhjärtad omsorg alltid först visas mot den drabbade - även när gärningsmannen är en upphöjd ledare. Men även den misstänkte behöver behandlas med omsorg, inte minst tills det står klart om skulden är stor, liten eller icke-befintlig.

Inse att frestelser är verkliga
Frestelser återfinns ofta i trion pengar, sex och makt. Ingen ska tänka att en pastor automatiskt är så from att den svävar ovanför faran att ta de goda, utåtriktade gåvor som Gud gett, och vända dem inåt till egoistiska motiv. Ingen undgår dessa frestelser, inte heller kristna.

Sätt upp staket
Eftersom människans behov av kroppslig närhet är så stark behöver det finnas staket för att hantera detta. Billy Grahams organisation var föredömlig genom att sätta upp tydliga ramar för hur män och kvinnor skulle umgås. Vissa ansåg ramarna alltför strikta, men om Bill Hybels tillämpat sådana ramar hade han aldrig hamnat i de situationer som nu orsakat hans fall.

Fall till botten
Här är ett råd som ingen önskar, men som kan vara vist i krisens nedåtgående spiral. Både den skyldige och den som anklagas orättfärdigt kan lockas att försöka klamra sig fast och mildra fallet. Men i längden går det aldrig. Att rasa hela vägen är smärtsamt, men det är först på botten av fullt uppenbarad synd eller brustenhet som helande och upprättelse kan påbörjas. Märkligt nog är det också där vi tycks höra Gud allra bäst.

Sök Guds perspektiv
De gärningar som Bill Hybels nu anklagas för betraktas sällan som jätteallvarliga i världens ögon. Samtiden förespråkar ständiga sexuella möten med vem som helst, och Hybels tycks ha hindrat sig själv att falla i de allra allvarligaste formerna av övergrepp och äktenskapsbrott. Samtidigt ställs högre krav på en kristen ledare, och så bör det också vara. Den som representerar Kristus bör också återspegla Kristus i sitt liv.

Slutligen innehåller evangeliet en extra dimension som är så viktig i en kris. När skulden väl blottlagts finns en väg av omvändelse, nåd och försoning. Det är en svår väg, men den är möjlig. Om Bill Hybels, Willow Creek och Leadership Summit lyckas vandra och förmedla den dimensionen fullt ut skulle också denna kris kunna vändas i något gott.

Billy Grahams organisation var föredömlig genom att sätta upp tydliga ramar för hur män och kvinnor skulle umgås. Vissa ansåg ramarna alltför strikta, men om Bill Hybels tillämpat sådana ramar hade han aldrig hamnat i de situationer som nu orsakat hans fall.

Många spekulationer om Bibelns Antikrist

Ledare Ett politiskt system Bibeln talar om Antikrist, den store motståndaren till Kristus. Uppenbarelseboken ger antydningar om en världsstat som ska uppstå och som ska ledas...

Republikansk reträtt oroar abortmotståndare

Politik. USA:s president Donald Trump och det republikanska partiet har intensivt drivit frågan om att slopa federalt stöd till Planned parenthood som utför...