På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Ett tusen nya poliser räcker inte för att hindra ungdomsbrottsligheten, skriver ledaren och efterlyser åtgärder flera plan. På bilden gränspolis vid Öresundsbron på lördagen. Foto: Johan Nilsson/TT

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare · Publicerad 00:10, 17 apr 2021

En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot tjänsteman har större risk att fortsätta begå brott. På uppdrag av regeringen har Brå undersökt vilka typer av brott vid ung ålder som oftast förknippas med en fortsatt brottslighet, så kallade strategiska brott.

Statistiken visar att pojkar som begår rån och flickor som utövar våld mot tjänstemän i högre grad riskerar utveckla grövre brott över tid. (Det är dock inte ovanligt att unga begår brott, men de flesta slutar innan de blir vuxna.)

Dessa unga lever farliga liv. Överdödligheten bland kvinnorna är 25 gånger större än förväntat, och bland männen är det elva gånger. Drygt hälften har dött av drogrelaterade orsaker och tolv procent av de undersökta hade begått självmord.

Siffrrorna från Brå:s rapport är skrämmande. Rapporten visar tydligt att drömmen om det ”goda livet som kriminell” är en myt. 

Varför dras unga människor in i kriminalitet? Vilka riskfaktorer finns? Vad behövs för att bryta denna utveckling?

Föga överraskande visar studien att unga som bor i socialt utsatta områden löper högre risk att hamna i brottslighet. Tidigare studier har påvisat riskindikatorer som problem i hem och skola och psykisk ohälsa.

Olle Westerlund, utredare på Brå, poängterar att fokus i arbetet med unga kriminella bör ligga på att hitta det som motiverar unga till att välja ett annat liv. ”Motivation och socialt stöd samspelar och hur bra de samspelar spelar stor roll för kapaciteten att förändra och förändras”, säger han.

Ett tusen nya poliser räcker inte för att hindra ungdomsbrottsligheten. Det finns säkert goda argument för fler poliser generellt i Sverige, och för strängare straff för grova brott, men unga människor i riskzonen låter sig inte skrämmas av varken fler ”batonger”, hårdare fängelsestraff eller dödlig statistik. Det krävs något annat. Något djupare.

I unga åldrar är sökandet efter utmaningar, spänning och mening med livet mer framträdande. Unga människor är riskvilliga och upplevelsetörstande. Detta på gott och ont.

Många framgångsrika företag och ideella organisationer har en gång startats av unga människor. Men rekryteringen till extrema rörelser, som nationalsocialism och jihadism, sker också bland unga; detsamma gäller brottsnätverken. Det är lättare att rista i vax än att hugga i granit.

Här har kyrkan sin största möjlighet att möta ett ”öppet folk”. Evangeliets radikala budskap om Guds rike och meningen med livet, förmedlat på ett relevant sätt, är det allra bästa botemedlet för både farlig radikalisering som för falska drömmar om ”snabba cash”.

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier