Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Finns det idéer i andra kulturer vi inte vill bejaka? Vem hade för 20 år sedan trott att vi skulle föra samtal om barnäktenskap, antisemitism, klanvälde och muslimsk radikalisering i Sverige? undrar ledarskribenten. (Bild på nyanlända flyktingar i Malmö, 2015.) Foto: Drago Prvulovic / TT

Tre viktiga faktorer i migrationsdebatten

Ledare · Publicerad 00:00, 19 jan 2018

En företagsledare som gjort missbedömningar i den storleksordning som våra politiker gjort de senaste åren – i frågor om migration, integration, kriminalitet och försvar – hade snabbt och osentimentalt fått sparken. I politikens värld gäller dock andra villkor och ansvarsutkrävandet är mera diffust. Inte minst när både höger- och vänstersidan är medskyldiga.

Det är som Winston Churchill lär ha sagt: ”Demokrati är den värsta formen av styrelseskick, bortsett från alla de andra.”

Frågan om migration är en komplex fråga som bör belysas från olika perspektiv. Tyvärr har den svenska debatten varit enögd, med plats för endast en fråga i taget.

En fråga är utrymmesfaktorn: Hur många får plats?

I en intervju med dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt hösten 2014 är frågan om just utrymme hans enda perspektiv på migrationsfrågan:

”Är vi för många människor? Vi är 25 miljoner människor som bor i Norden. Jag flyger ofta över den svenska landsbygden och det skulle jag vilja råda fler att göra. Där finns oändliga fält och skogar. Där finns mer plats än man kan föreställa sig. De som hävdar att landet är fullt, de bör visa var det är fullt.”

Få skulle invända mot detta. Sverige ensamt skulle kunna rymma 100 miljoner invånare. Problemet är att andra perspektiv förtigs.

Ett sådant perspektiv är absorberingsfaktorn: Hur många nya människor kan våra nuvarande system ta emot?

Sverige är ett utvecklat välfärdsland med komplexa samhällssystem på många livsområden. Det finns självklart en viss flexibilitet, men välfärdssystemen kan inte helt plötsligt absorbera hur många som helst. Socialtjänst, skola, sjukvård, polis – alla är givna system med en inbyggd mättnadsgräns.

En utbyggnad av systemen, så att de kan absorbera fler, är en mångårig process. När Sveriges öppna gränser stängdes, berodde det på nödrop från kommunerna om att systemen inte klarade mer. Det borde klarsynta politiker kunnat inse långt tidigare.

Här måste ett bättre samtal föras om relationen mellan öppna gränser och vårt världsberömda välfärdssystem.

En tredje faktor, som först på senare tid på allvar börjat diskuteras, ärkulturfaktorn: Finns det idéer i andra kulturer vi inte vill bejaka?

Vem hade för 20 år sedan trott att vi skulle föra samtal om barnäktenskap, antisemitism, klanvälde, muslimsk radikalisering, svenska medborgare som terrorister, handgranater på gatorna, bombattacker mot polishus, återkommande avrättningar på öppen gata och en statsminister som är öppen för att diskutera om svensk militär ska sättas in – i Sverige?!

Det handlar inte om att hitta ”svenska värderingar”, utan om goda och sanna värderingar. Dessa går inte tillbaka till varken vikingarna, samerna – eller ens socialdemokraterna. De har historiskt sina rötter i den judisk-kristna tron och handlar om sådant som individens frihet och värdighet, mannens och kvinnans lika värde, likhet inför lagen, omsorg om den svage, att makt inte är rätt utan rätten står över makten, synen på arbete, ansvar etcetera.

Utvecklingen i Sverige visar hur naiv diskussionen kring det multikulturella samhället varit. Det finns kulturmönster som är konstruktiva och befriande, och det finns kulturmönster som är destruktiva.

Här måste vi välja sida; här måste vi återupptäcka de kristna rötterna till vår egen kultur.

Utvecklingen i Sverige visar hur naiv diskussionen kring det multikulturella samhället varit. Det finns kulturmönster som är konstruktiva och befriande, och det finns kulturmönster som är destruktiva.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10