Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Hebreiska för ”att hålla måltid” är ”att dela bröd”, något vi känner igen från Herrens bön. Foto: Pixabay

Tragiskt svordomsraseri i fastetider

Ledare · Publicerad 00:00, 18 mar 2021

Mitt i fastan ligger Midfastosöndagen, vilken firades förra helgen på temat livets bröd, utifrån evangelisten Johannes beskrivning av Jesu bespisningsunder vid Gennesarets sjö. 

Fastan kan ses som en möjlighet för var och en av oss, liksom svensk kultur rent generellt, att återupptäcka tacksamheten och storheten i Guds rika gåvor i vardagslivet, genom att vi medvetet bestämmer oss för att avstå något vi annars tar för givet. 

Mat på bordet ses som en självklarhet hos vårt folk, men är något att ständigt känna förundran och tacksamhet över. Hebreiskans uttryck för ”att hålla måltid” betyder ordagrant ”att dela bröd” – ett talande budskap i sig. Att be bordsbönen och tacka för vårt dagliga bröd – en central del i Herrens bön – är ett genuint kristet uttryck för detta. Något att inte slarva bort.

När Sveriges Television i familjeprogrammet Bäst i test, på bästa sändningstid i fredags kväll, ”tävlade” i något så motbjudande som flest svordomar, placerar man däremot public service långt bort från ett kristet synsätt, och bidrar till ett råare samtalsklimat.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10