Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

I väckelsehistorien ser man att varje ny väckelse och ny andlig rörelse innebär både en förnyelse av troslivet och trosförkunnelsen, och den enkla tron på Bibeln som Guds ord, menar ledarskribenten. Foto: istockphoto

Sverige behöver mer av trosförkunnelse

Ledare · Publicerad 05:00, 8 jan 2018

Bibeln säger att den rättfärdige ska leva av tro. Tron är avgörande för att vi ska bli kristna, men tro är också avgörande för att leva det kristna livet.

Bibeln säger att ”tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser” (Hebr 11:1). Tron kommer genom predikan och predikan genom Kristi ord (Rom 10:17). Guds ord är grunden för vår tro, både vår frälsande tro men också den tro som är en förutsättning för att leva det kristna livet och vara i tjänst för Kristus.

Tro handlar om att vi ytterst litar på det Gud har sagt och lovat, och det bygger på en tilltro till Bibeln som Guds ord och tilltal till oss. Därför är bibelkritiken så underminerande för den kristna kyrkan. Ett ifrågasättande av Guds löften och tilltron till Guds löften leder till att bibeltron undermineras i den kristna församlingen, och då undermineras även församlingens trosliv.

När man studerar väckelsehistoria ser man att varje ny väckelse och ny andlig rörelse innebär både en förnyelse av troslivet och trosförkunnelsen, och den enkla tron på Bibeln som Guds ord. De enkla sanningarna om den troendes ställning i Kristus förnyas. Vemodet och otron byts mot en glad förvissning om att jag är ett Guds barn, Kristus bor i mig och jag är uppstånden med Kristus. Genom Jesu seger på korset bryts syndens, dödens och djävulens makt över mitt liv.

Tron innebär att jag litar på att Gud leder mig och tar hand om mitt liv och att jag kan förtrösta på Herren av hela mitt hjärta, i alla livssituationer. Både i med- och motgångar, både på höjderna och i de djupaste dalarna.

Bibeln är fylld av Guds löften som täcker in alla livets områden. Lewi Pethrus mest berömda sång, Löftena kunna ej svika, finns i dag med i både Den svenska psalmboken och Katolska kyrkans svenska psalmbok. Den är även spridd över hela världen. Där avslutas varje vers med den välkända refrängen: "Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna, löftena de stå kvar."

Den är ett bra exempel på den trosförkunnelse som präglade den svenska pingströrelsen när den bröt igenom på 1910-, 20- och 30-talen.

Den trosrörelse och trosförkunnelse som bröt igenom i Sverige på 80-talet hade en fokus på just detta, att predika tro. Det fanns säkert exempel på inslag som gick för långt, där tron blev en teknik, men i grunden är detta en genuin biblisk förkunnelse som präglar andliga förnyelse- och väckelserörelser.

Vi brukar tala om att Guds rike bryter igenom redan här och nu men att allt har ännu inte blivit fullbordat och upprättat, vi måste vänta in Kristi tillkommelse och fysiska uppenbarelse och våra kroppars uppståndelse. Det är först då som dödens, sjukdomens och syndens makt helt upphör. Men redan nu lever vi i förskottet av det himmelska, det eviga livet och den fullbordade segern.

Något förenklat skulle man kunna säga att andliga förnyelse- och väckelserörelser präglas av att man lyfter fram möjligheten till förskottet redan här och nu. Andlig stagnation präglas av att förskottet tonas ner, och den fulla uppenbarelsen och segern lyfts fram i tiden som en framtida möjlighet.

Sverige behöver mycket mer trosförkunnelse. Att läsa Hebreerbrevet kapitel 11 är den bästa tänkbara grundkursen i ämnet övervinnande tro.

Ett ifrågasättande av Guds löften och tilltron till Guds löften leder till att bibeltron undermineras i den kristna församlingen, och då undermineras även församlingens trosliv.

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...