Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

I skrivande stund är det oklart hur onsdagens omröstningar i riksdagen kommer att utfalla. Men oavsett vem som till slut blir statsminister är Sveriges behov en regering som dämpar pendelrörelsen mellan extrema positioner, menar ledarskribenten. Foto: Christine Olsson/TT

Sverige behöver en regering med fokus på våra akuta problem

Ledare · Publicerad 00:10, 24 nov 2021

Vad är typiskt för landet Sverige? Frågan går förstås att besvara på olika sätt.

Ett möjligt svar är att beskriva Sverige som en konsenskultur. Vi gillar samförstånd och förhandlar oss fram till olika kompromisser och fredliga överenskommelser. Som individer har vi ofta en välutvecklad förmåga att sniffa oss till vad som är majoritetsuppfattningen för dagen och väljer att smälta in i den gruppen. Ett bekvämt sätt att undvika mellanmänsklig friktion och kunna instämma i vad andra säger.

Ett annat möjligt svar är det motsatta. Vi är en kultur som söker extrema positioner. Vi gick i fronten för den sexuella revolutionen på 1960-talet och har fortsatt i den riktningen sedan dess. Hela 1970-talet präglades av vänstervågen. Skattetrycket ökade, den gemensamt finansierade välfärden växte och statens arm trängde allt längre in i medborgarnas liv. Kulmen nåddes när Socialdemokraterna drev frågan om ett gradvis övertagande av hela det privata näringslivet genom löntagarfonder.

Under 1980-talet började pendeln svänga och när vi också fick borgerliga regeringar under 1990-talet och framåt blev fokus i stället individualism, avregleringar och privatiseringar. Men då ersattes en extrem position av dess motsats. Så fick vi en efterlängtad möjlighet att starta friskolor, men utan genomtänkta perspektiv på vad regelverket skulle få för konsekvenser när internationella skolkoncerner dök upp på skolmarknaden. Reglerna för arbetskraftsinvandring är ett annat exempel där avregleringar öppnat för missbruk, fusk och utnyttjande av människor.

Oavsett om vi svängt åt vänster eller åt höger har det funnits ideologisk blindhet som prioriterat vissa älsklingsidéer på bekostnad av en realistisk syn på människan.

Staten har förvisso en mycket viktig roll att spela, men en för stor stat eller en inblandning av staten på områden som är upp till individen och familjen att avgöra är förtryckande och ödesdigert för hur samhället utvecklas. Friheten och ansvaret för individen är på samma sätt omistlig, men utan ett moraliskt fundament och utan genomtänkta gemensamma spelregler öppnas dörren mot missbruk och den starkes utnyttjande av den svagare.

I skrivande stund är det oklart hur onsdagens omröstningar i riksdagen kommer att utfalla. Men oavsett vem som till slut blir statsminister är Sveriges behov en regering som dämpar pendelrörelsen mellan extrema positioner, som lägger de starka ideologiska glasögonen åt sidan och i stället sätter fokus på de konkreta och akuta problem som plågar vårt land.

Oavsett om vi svängt åt vänster eller åt höger har det funnits ideologisk blindhet som prioriterat vissa älsklingsidéer på bekostnad av en realistisk syn på människan.

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier