Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Svenska skolelever har rätt till sitt kristna kulturarv

Ledare · Publicerad 00:00, 11 jun 2018

I morgon får mina barn sitt efterlängtade sommarlov. Som de har längtat efter ledighet från läxor, efter långa sovmorgnar, sol, bad och mycket glass. Mina barn går på en kristen friskola. Sommaravslutningen firas i kyrkan och barnen sjunger sommarpsalmer.

Enligt Socialdemokraternas vallöfte ska mina barns skola och alla andra religiösa friskolor i Sverige förbjudas. Civilminister Ardalan Shekarabi, som jag studerade tillsammans med på juristlinjen vid Uppsala universitet i början av 90-talet, jämför mina barns kristna skola med det islamiska förtrycket i diktaturen Iran, där mullorna byggde en fysisk mur i skolan mellan pojkar och flickor. Det är absurt.

Europakommissionen har för många år sedan prövat ett mål med en kristen skola i Sverige och slog fast att Europakonventionen garanterar en rätt att inrätta och driva privata skolor. I ett mål mot Norge gällande kristendomsundervisning har Europadomstolen slagit fast att det står medlemsstaterna fritt att betona en religion framför en annan mot bakgrund av den plats som den religionen har i statens historia och tradition. I det så kallade ”krucifixmålet” mot Italien slog Europadomstolen fast vikten av att respektera medlemsstaternas kultur och traditioner och underströk att sekularism också är en ”filosofisk övertygelse”, det vill säga en ”tro”, och som sådan är inte sekularism ”neutral”.

Styrdokumenten för den svenska skolan innehåller mängder av konfessionella grundsatser. Detta gäller framför allt innehållet i den värdegrund som anges. Enligt den svenska läroplanen för grundskolan ska alla skolors värdegrund stå i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. I en av statens offentliga utredningar på området anges att ”skolans verksamhet är inte, och ska inte vara, värderingsmässigt neutral. Den bör liksom tidigare bygga på de etiska normer, såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt för en enskilda människans särart och integritet och allas lika värde, vilka genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land.”

Det anges vidare att ”kristendomen haft en och har stor betydelse i det svenska samhället” samt att ”dess inflytande sträcker sig vida omkring, från kultur, lagstiftning, samhällsmoral, rättssystem till sedvänjor och tradition” och att kristendomen haft en särskild ställning genom att ”ge grunden till förståelse för svensk och västerländsk kultur och samhällsutveckling och att kristen etik därför utgör en del av det nationella kulturarvet".

I den svenska läroplanen anges att det ingår i alla skolors uppdrag att förstå det egna kulturarvet. Sverige har ett kristet kulturarv, precis som vår nordiska grannländer. Man behöver bara slå upp den svenska almanackan för att påminnas om kristendomens betydelse för vårt land.

Den kristna människosynen och den kristna världsbilden låg till grund för Sveriges utbildningsväsende. Den kristna värdegrunden och utbildningstraditionen i Sverige går tillbaka mer än tusen år. Den första skolan som grundades i Sverige etablerades år 1085 av kristna augustinermunkar i Lund och den första läroplanen infördes av Laurentius Petri i kyrkoordningen 1571.

Under 1600-talet utvecklades skolväsendet. Universiteten, gymnasierna och sockenskolorna hade en given och nära koppling till kyrkan och under 1700-talet var det kyrkan som stod för skolundervisningen. Under 1800-talet startades de första kristna friskolorna och under 1900-talet startade biskop Manfred Björkquist Sigtunastiftelsen, där bland annat kung Carl XVI Gustaf och tidigare socialdemokratiske statsministern Olof Palme gått.

Varje gång vi ser den svenska flaggan vaja i den lätta sommarbrisen ser vi det gula korset som lyser så vackert mot den klarblåa bakgrunden. Det är en påminnelse om att Sverige vilar på ett tusenårigt kristet kulturarv, ett arv som alla svenska skolbarn borde ha rätt att ta del av.

Jag kommer glädjas med mina barn i morgon, när de får sitt efterlängtade sommarlov. Och jag kommer sjunga de traditionella sommarpsalmerna i kyrkan med extra värme.

Den kristna människosynen och den kristna världsbilden låg till grund för Sveriges utbildningsväsende. Den kristna värdegrunden och utbildningstraditionen i Sverige går tillbaka mer än tusen år.

Omstart i Ringhals försenas ytterligare

Återstarten av reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har försenats i tre veckor till och är nu... söndag 29/1 17:00

Israelisk teknik ska få öken i norra Indien att blomstra

Indien. I Israel är man specialister på att få torr mark att blomstra. Nu används israeliska... söndag 29/1 15:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10