Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Stödpaketet kan undergräva förtroendet för hela EU-projektet

Ledare · Publicerad 00:10, 8 apr 2021

Utan större debatt, och utan att det nämndes i de stora nyhetsmedierna, fattade en minoritet i Sveriges riksdag häromveckan beslut om ett så kal­lat ”återställningspaket” inom EU. Kostnaderna för Sveriges del är gigantiska och kommer att begränsa inhemska satsningar under lång tid. En mindre del av beloppet räknar man med kommer att gå till stödåtgärder i Sverige.

De partier som stödde denna stora utslussning av svenska skattemedel var Social­demokraterna, det tidigare EU-kritiska Miljö­partiet, Centern och Liberal­erna. Två partier röstade emot, Vänstern och Sverige­demokraterna. Moderat­erna och Krist­demo­kraterna, som var kritiska, lade ner sina röster och banade därmed väg för beslutet.

För Sveriges del handlar det om att – utöver en hög årlig avgift på för innevarande år cirka 45 miljarder kronor – under några år betala ytterligare 150 miljarder kronor. Hela fonden omfattar 750 miljarder euro, ett svindlande belopp.

Därtill kommer att stora frågetecken måste sättas för inriktningen av detta gigantiska stödprojekt, där länderna under april månad ska komma in med ansökningar för olika satsningar. I Världen idag den 6 april finns en viktig presentation av några sådana projekt, vars utfall är högst osäkert. För Sveriges del handlar det om satsningar på ökad digitalisering, till exempel inom äldrevården, och om klimatsatsningar av olika slag.

Kommer detta att stärka den svenska ekonomiska utvecklingen? Det är tveksamt.

Vissa företag, sannolikt i första hand storföretag med nära kopplingar till makten, kommer att med bidragens hjälp kunna flytta fram sina positioner, medan den viktiga ekonomin på basplanet till stor del kommer att hamna utanför stödinsatserna. Pengar kommer sannolikt att rinna ner i fickor som redan är välfyllda.

Vad innebär detta storskaliga men osäkra ekonomiska experiment för själva EU? De enskilda EU-länderna har fått se sina resurser minska kraftigt under coronapandemin. Toleransen i de länder som ska bära huvudbördan för experimentet kommer att utsättas för påfrestningar.

EU har utvecklats till en koloss, som lever sitt eget liv, långt borta från de människor som bor i och finansierar unionen. Inte ens det faktum att ett stort medlemsland, Storbritannien, nyligen brutit sig ur gemenskapen tycks leda till funderingar kring om detta skulle kunna sprida sig.

Så kan emellertid lätt ske. En växande känsla i medlemsländerna av att bli lurade kan leda till svår förtroendekris. Då räcker det kanske inte att man tycks kunna lägga locket på i de stora medierna.

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier