Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Stödpaketet kan undergräva förtroendet för hela EU-projektet

Ledare · Publicerad 00:10, 8 apr 2021

Utan större debatt, och utan att det nämndes i de stora nyhetsmedierna, fattade en minoritet i Sveriges riksdag häromveckan beslut om ett så kal­lat ”återställningspaket” inom EU. Kostnaderna för Sveriges del är gigantiska och kommer att begränsa inhemska satsningar under lång tid. En mindre del av beloppet räknar man med kommer att gå till stödåtgärder i Sverige.

De partier som stödde denna stora utslussning av svenska skattemedel var Social­demokraterna, det tidigare EU-kritiska Miljö­partiet, Centern och Liberal­erna. Två partier röstade emot, Vänstern och Sverige­demokraterna. Moderat­erna och Krist­demo­kraterna, som var kritiska, lade ner sina röster och banade därmed väg för beslutet.

För Sveriges del handlar det om att – utöver en hög årlig avgift på för innevarande år cirka 45 miljarder kronor – under några år betala ytterligare 150 miljarder kronor. Hela fonden omfattar 750 miljarder euro, ett svindlande belopp.

Därtill kommer att stora frågetecken måste sättas för inriktningen av detta gigantiska stödprojekt, där länderna under april månad ska komma in med ansökningar för olika satsningar. I Världen idag den 6 april finns en viktig presentation av några sådana projekt, vars utfall är högst osäkert. För Sveriges del handlar det om satsningar på ökad digitalisering, till exempel inom äldrevården, och om klimatsatsningar av olika slag.

Kommer detta att stärka den svenska ekonomiska utvecklingen? Det är tveksamt.

Vissa företag, sannolikt i första hand storföretag med nära kopplingar till makten, kommer att med bidragens hjälp kunna flytta fram sina positioner, medan den viktiga ekonomin på basplanet till stor del kommer att hamna utanför stödinsatserna. Pengar kommer sannolikt att rinna ner i fickor som redan är välfyllda.

Vad innebär detta storskaliga men osäkra ekonomiska experiment för själva EU? De enskilda EU-länderna har fått se sina resurser minska kraftigt under coronapandemin. Toleransen i de länder som ska bära huvudbördan för experimentet kommer att utsättas för påfrestningar.

EU har utvecklats till en koloss, som lever sitt eget liv, långt borta från de människor som bor i och finansierar unionen. Inte ens det faktum att ett stort medlemsland, Storbritannien, nyligen brutit sig ur gemenskapen tycks leda till funderingar kring om detta skulle kunna sprida sig.

Så kan emellertid lätt ske. En växande känsla i medlemsländerna av att bli lurade kan leda till svår förtroendekris. Då räcker det kanske inte att man tycks kunna lägga locket på i de stora medierna.

Här ska barn och äldre samsas under samma tak

Huddinge. Huddinge kommun hänger på trenden att kombinera äldreboende och förskola i angränsande byggnader. –... måndag 25/10 08:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier