Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Den stora majoriteten av Sveriges starkaste röster lever sina liv i Stockholms innerstad, skriver ledarskribenten, och framhåller att detta driver landet i alltmer sekulär och individualistisk riktning. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Stockholm har världens mest extrema värderingar

Ledare · Publicerad 00:10, 30 sep 2022

De flesta länder har ett värderingsmönster där storstäderna är mer liberala och landsbygden mer konservativ. Den trenden går igen också i Sverige.

Dessa skillnader inom landet tydliggörs i ett nytt diagram över hur väljarna genom sina partival har positionerat sig längs vänster–höger-skalan, men även utifrån den i vår tid allt viktigare GAL–TAN-skalan, som rör sig mellan progressiva och traditionella värderingar.

I internationell jämförelse är Sverige världens starkaste exempel på sekulära och individualistiska värderingar. Redan här placerar sig vårt land alltså i ett värderingsmässigt extremhörn. Men även inom landet visar årets val en stark polarisering, där storstäderna förutsägbart nog ligger mest åt det håll som sammanfattas med bokstäverna GAL, för Gröna, Alternativa och Libertära värderingar.

Långt ut på den skalan ligger förutsägbart nog universitetsstäderna, där progressiva värderingar förmedlas till de uppväxande generationerna.

Men på tydlig förstaplats i Sverige, allra längst ut på denna skala ligger: Stockholms kommun.

Detta ger ett tankeväckande perspektiv åt det budskap som svenska folket dagligen får sig till del via medier och opinionsröster. Vi är ett starkt huvudstadsdominerat land, och den stora majoriteten av Sveriges starkaste röster lever sina liv i Stockholms innerstad. De matas ständigt med de ideal som dominerar deras egen miljö, och därefter skickar de ut dessa till resten av landet, i den falska övertygelsen att de förmedlar en objektiv och moraliskt oantastlig skildring av verkligheten.

”Mångfald” är ett av Nutidssveriges mest centrala värden. Problemet uppstår när ledande opinionsbildare inte inser att de själva kan ha hamnat i en ensidig åsiktsbubbla som avviker starkt från hur människor tänkt tidigare i historien eller i andra länder.

Ja, etablissemangets röster tycks rentav stå i konflikt med andra människors åsikter även inom det egna landet. 

År 1789 bröt den franska revolutionen ut, till stor del som resultat av att landets ledning hade fjärmat sig så långt ifrån vanligt folk att en urladdning inte längre kunde undvikas. Sveriges väljare, framför allt de unga, visade i årets riksdagsval att de inte längre tror på de GAL-värderingar som framför allt V, S, MP och C pekat ut som vägen till det goda samhället.

År 2022 är en allvarlig påminnelse till Sverige, och framför allt till vår huvudstad, om att de progressiva värderingar som politiska och mediala makthavare länge lyft fram som självskrivna i verkligheten inte alls är det. Kanske är ”ödmjukhet” det värde som Stockholm och Sverige på allvar borde odla under kommande år?

Ja, etablissemangets röster tycks rentav stå i konflikt med andra människors åsikter även inom det egna landet.

Dödshjälp lyfts fram i reklamfilm

Kanada. Som en del av en reklampkampanj om skönhet lyfter ett kanadensiskt företag fram dödshjälp. Nu möts... tisdag 6/12 19:00

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Sverige sticker ut i Europa – 60 personer ihjälskjutna i år

Skjutningar. En man i 20-årsåldern blev under söndagskvällen den sjunde personen att skjutas ihjäl i Södertälje... tisdag 6/12 15:00

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00