Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Hur pastors- och prästutbildningar läggs upp och utformas är en avgörande framtidsfråga för kristna kyrkan i Sverige. Foto: Isabell Höjman / TT

Statligt stöd skapar dilemma för THS

Ledare · Publicerad 00:10, 30 jul 2018

En intensiv debatt har mitt i sommaren uppstått i Dagens spalter om Teologiska högskolan (THS) i Stockholm. Det är fyra företrädare för nätverket för klassisk baptism som ställer undrande frågor om vad THS verkligen står för. De fyra debattörerna är Lars-Göran Berg, Claes-Göran Bergstrand, Torbjörn Larsson och Thomas Forslin, med bakgrund inom baptistsamfundet. I den välskrivna och välformulerade artikeln hävdar man att ledande företrädare för THS förnekar Jesu gudom, förespråkar polygami och förnekar betydelsen av Jesu försoningsdöd på korset. En kortfattad debattartikel kan naturligtvis inte ge utrymme för alla nyanser, men de påpekanden man gör är så pass allvarliga att de är värda att allvarligt diskuteras.

Teologiska högskolan i Stockholm är den teologiska utbildning som för vidare arvet från Missionsförbundets, baptistsamfundets och metodisternas gamla pastorsutbildningar. Det finns alltså ett rikt väckelsearv att bevara och föra vidare till kommande generationer. Professorn i Nya Testamentet vid THS Thomas Kazen har gått i svaromål, liksom rektorn Owe Kennerberg och en artikel undertecknad av ett drygt trettiotal pastorskandidater.

De fyra artikelförfattarna ställer helt berättigade frågor. Det är märkligt att rektorn för THS, Owe Kennerberg bemöter dem med en sådan nonchalans. I stället för att svara på deras frågor anklagar han dem för okunnighet, och kallar till och med deras artikel för ”fake news”, utan att på något sätt bemöta deras påståenden. Det är märkligt att det ska vara så svårt att diskutera och problematisera den moderna frikyrkoteologin utan att det ska uppstå känslomässiga utbrott och krav på tystnad och likriktning. I stället för att diskutera sakfrågorna försöker man att demonisera och marginalisera budbäraren. Det är inte särskilt konstruktivt.

När frikyrkliga teologiska utbildningar strikt anpassar sig efter statens riktlinjer för att få ökade anslag och renommé i den akademiska världen, sker det på bekostnad av bekännelsekrav och andlig inriktning. Det innebär bland annat att i tillsättningen av tjänster prioriteras de strikta akademiska meriterna och det kan leda till att nyckelpersoner inte alls delar huvudmannens andliga och teologiska inriktning. Det är en tolknings- och förhandlingsfråga i hur stor utsträckning en frikyrklig teologisk högskola måste anpassa sig till statliga högskolekrav. THS har uppenbarligen gått långt i denna anpassning, men har då också lyckats skaffa sig en bra akademisk position.

Vill man ha en mer bekännelsetrogen teologisk utbildning är den satsning som görs på Skandinaviska teologiska högskolan ett betydligt bättre alternativ. ALT – det teologiska utbildningsalternativ som Pingströrelsen driver tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Alliansmissionen – har lyckats undgå en viss del av statlig styrning genom folkhögskolekopplingen. ALT:s koppling till församlingsmiljön medför också en säkerhetsventil.

Hur pastors- och prästutbildningar läggs upp och utformas är en avgörande framtidsfråga för kristna kyrkan i Sverige. Att forma andefyllda Gudskvinnor och Gudsmän med förmåga att leda och bygga morgondagens församlingar är en stor utmaning. Statlig styrning bidrar inte till det uppdraget.

Att forma andefyllda Gudskvinnor och Gudsmän med förmåga att leda och bygga morgondagens församlingar är en stor utmaning. Statlig styrning bidrar inte till det uppdraget.

Lilla Aktuellt väjde för svåra frågor om könsbyte bland barn

Könsdysfori. Att bli pojke var helt rätt för tioåriga Minea, som numera heter Max. Det berättade förra veckans ”Lilla Aktuellt”, SVT:s nyhetsprogram som vänder...

SKR: ”Migrationsverket måste respektera konvertitens tro”

Konvertiter. Migrationsverkets bedömning av konvertiter har systematiska brister, och måste ta större hänsyn till hotbild och levd tro. Det skriver Sveriges...

100 år av demokrati finner oss i politisk kris

Ledare 100 dagar utan regering I måndags firade demokratin 100 år i Sverige – ett faktum värt att fira! Den 17 december 1918 fattade riksdagen beslutet om ”allmän och lika...

Olof Edsinger i DN: Låt inte 15-åringar byta kön

Könsdysfori. Regeringen måste dra tillbaka det lagförslag som skulle göra det möjligt för 15-åringar att göra ett kirurgiskt könsbyte utan föräldrarnas...

Asia Bibi är kvar i sitt gömställe

Pakistan. Det är fortfarande oklart när Asia Bibi, den kristna kvinna som den 30 oktober frikändes från en dödsdom för hädelse, ska kunna lämna sitt gömställe...