Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Söndag med livsviktigt budskap!

Ledare · Publicerad 00:00, 25 nov 2011

Förra söndagen i svenska kyrkan gick  under benämningen Domssöndagen med underrubriken "Kristi återkomst". Temat belyser världshistoriens omskakande slut ur ett bibliskt perspektiv, där huvudbudskapet är att den Treenige Guden har kontrollen och att vi därför kan vara trygga, även när allt i världen skakar som mest.
Världshistorien kommer nämligen inte kulminera genom att den destruktiva delen av mänskligheten förvandlar jorden till ett rykande askklot, utan genom att Jesus Kristus kommer tillbaks i strålande härlighet för att visa hela världen att han och bara han är HERREN.
Söndagens evangelietext från Matt. 13: 47-50 belyser även den så kallade "dubbla utgången". I texten beskriver Jesus nämligen hur änglar "vid tidsålderns slut" ska "gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga". Jesus belyser här således (som på många andra ställen i evangelierna) att det finns två destinationer vid tidsålderns slut. Dels en evig tillvaro i glädje hemma hos Fadern och dels en tillvaro som inte är i himlen och där man enligt Jesus själv ska "gråta och skära tänder".

Samme Jesus som uttalar detta omskakande faktum säger i samma evangelium (Matt 20:28) att han har kommit för att "ge sitt liv till lösen för många". Den lösen han talar om är enligt evangeliernas framställning hans egen försoningsdöd på korset. Det var på korset där han som är Gud och människa på samma gång dog, för att kunna ge varje människa som vill ta emot, förlåtelse och därmed av nåd en väg till evigt liv hemma hos Gud.
Detta innebär att när Jesus i Matt 13:49 talar om "de rättfärdiga", så talar han inte om de som levt syndfria liv (vilket ingen utom Jesus Kristus har gjort) utan om alla de som av nåd har tackat ja till att ta emot Guds egen rättfärdighet genom att (med orden i Rom 10:9) med munnen bekänna att Jesus är Herre och i hjärtat tro att Gud har uppväckt honom från det döda.
Bibelns beskrivning av den dubbla utgången lyfter därmed fram Jesus Kristus både som frälsare och domare. Den lyfter genom detta fram att Gud har gjort sitt yttersta för att varje människa som vill, ska få ta emot Guds egen barmärtighet och förlåtelse. Samtidigt är Gud den Helige som kommer att döma hela tillvaron vid tidsålderns slut.

Domssöndagens tema är så viktigt att det ofta, ofta borde förkunnas i alla kristna kyrkor i vårt land! Detta inte minst eftersom detta fokus (till exempel den dubbla utgången) ofta ifrågasätts, förtigs eller förytligas och det ibland inifrån kyrkan själv. Samtidigt visar både nutida och forntida kyrkohistoria oss att väckelsen alltid för med sig detta perspektiv.
Därför är det glädjande att ta del av till exempel böcker som på ett bibliskt, frimodigt och vist sätt åter vill lyfta fram detta allvarliga, glädjande och omskakande ämne. Stefan Swärd och Francis Chan är två exempel på författare som denna höst har kommit ut med böcker som vågar lyfta fram Domssöndagens tema.
Världen idag har från första början (av tidningens drygt 10-åriga historia) velat stå för biblisk, allmänkyrklig och central kristen tro. Därför har tidningen gång på gång lyft upp evighetsperspektivet på olika sätt. Sverige behöver en sådan röst även i mediavärlden! Därför uppmuntrar jag dig att stötta Världen idag nu när tidningen behöver ekonomiskt stöd!

Hans Weichbrodt
ledarsidan@varldenidag.se

Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16