Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Skilda budskap i gudstjänster och på Svenska kyrkans hemsida

Ledare · Publicerad 00:10, 6 maj 2023

Varför ska man vara medlem i Sveriges största organisation, Svenska kyrkan? Vad innebär det att arbeta i denna helt landstäckande organisation? Den som går in på Svenska kyrkans hemsida har överraskningar att vänta.

Svenska kyrkan är en liturgisk kyrka. Symboler, bilder och högstämt och poetiskt språk har en given plats. Gudstjänstens skrivna böner, kyrkorummets estetik, altarborden, de liturgiska kläderna och den klassiska musiken talar till människans olika sinnen.

Efter predikan i en vanlig söndagsgudstjänst följer trosbekännelsen. Alla som besökt en gudstjänst i Svenska kyrkan känner till ordningen.

Prästen:

– Låt oss nu stå upp och bekänna vår kristna tro.

Församlingen reser sig och bekänner tillsammans:

– Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Nej, riktigt så går det förstås inte till. I gudstjänsten bekänner församlingen sin tro på den treenige Guden; Fader, Son och helige Ande. Det sker vanligtvis med den apostoliska trosbekännelsen, med rötter tillbaka till åtminstone 200-talet, eller vid enstaka tillfällen med den nicaenska trosbekännelsen från 300-talet. I båda fallen en högtidlig och noggrant utformad bekännelse till trons centrum, vem Gud är och vad han har gjort.

På Svenska kyrkans hemsida möter en uppmaning att bli medlem i Svenska kyrkan. Men det motiveras inte med den tro som bekänns i kyrkan. I stället är det formuleringen i den påhittade gudstjänsten ovan som gäller: ”Vi tror på alla män­niskors lika värde. Vi gör skillnad.” Följt av en knapp att klicka på med texten ”Bli medlem”.

Människovärdet, det är sant, har sina rötter i den kristna tron. Men inte som en allmän och fristående värdering, utan som en följd av att Gud har skapat människan till sin avbild, älskar henne och genom Jesus Kristus kallar henne till sig.

Det finns ett rikt symbolspråk i kristen tradition. Långt innan ordet logga var uppfunnet och företag hade varumärkesansvariga blev korset den självklara symbolen för kristen tro. Vi tror på honom som dog på korset för våra synder och som Gud har uppväckt och upphöjt till Herre.

Andra symboler är den tomma graven eller triangeln som bild för den treenige eller de fyra hebreiska konsonanterna JHWH som finns i gudsnamnet ”Jag är”, eller bokstäverna INRI, som är en akronym för den latinska texten som var fäst över Jesus på korset: ”Jesus från Nasaret, judarnas konung”.

På Svenska kyrkans hemsida finns ett rutnät att klicka på, där de olika rutorna står för olika delar av kyrkans arbete. En av rutorna har texten: ”Lediga jobb inom Svenska kyrkan”. Här utannonseras alla lediga tjänster inom Svenska kyrkan. Vilken av kyrkans alla tillgängliga symboler har man då valt för att illustrera vad det handlar om att arbeta inom kyrkan? Svar: prideflaggan.

Svenska kyrkan har en kyrkoordning som reglerar vad som gäller för kyrkan. Så här står det om församlingens uppdrag:

”Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Det råder en skriande diskrepans mellan vad kyrkan står för i gudstjänst och officiella dokument och vad den egna hemsidan kommunicerar. För en kyrka som förstår betydelsen av symboler är det märkligt.

Det råder en skriande diskrepans mellan vad kyrkan står för i gudstjänst och officiella dokument och vad den egna hemsidan kommunicerar.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00