Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Flyktinglägret Bidi Bidi i norra Uganda är världens största flyktingläger. I mitten av maj bodde en kvarts miljon människor som flytt kriget i Sydsudan i lägret. Foto: Ben Curtis /AP/TT

Ska vi hjälpa här eller där?

Ledare · Publicerad 00:00, 14 jun 2018

Det finns debatter där de olika sidorna gräver ner sig så djupt i respektive dike att man inte längre ser – än mindre förstår – den andra sidan. Svensk migrationsdebatt är ett aktuellt exempel. Det gäller inte enbart den allmänna debatten, utan också hur frågan diskuteras i kristenheten. Polariseringen ökar och det gör också avståndstagandet från den andra sidan, oavsett vilken den är.

Ena sidan säger: Det är en värderingsfråga; det handlar om kärleken till nästan, om självklar humanitet. Om du inte håller med har du problem med din människosyn. Andra sidan säger: Det är en hållbarhetsfråga; det handlar om vad våra välfärdssystem och vår kultur klarar av att absorbera. Om du inte håller med har du problem med din verklighetsuppfattning.

Det är ett ställningskrig utan slut.

Ur kristen synvinkel är det självklart att engagera sig för människor i nöd. Rakt igenom Bibelns texter går kallelsen att älska sin nästa, att visa omsorg om den fattige, om änkan och främlingen. Vi är en mänsklighet, skapade till Guds avbild och älskade av Gud. Rasism och främlingsfientlighet måste därför avvisas. Framtiden vi sträcker oss mot är en försonad gemenskap av människor från alla folk, länder och språk. Solidaritet med människor i nöd är en kristen dygd.

Lika självklart är det ur kristen synvinkel att avvisa utopism och blåögd naivitet som inte tar verkligheten på allvar, utan bara mumlar vackra ord. Ansvar för utvecklingen i den egna nationen innebär att beräkna kostnaden och beskriva konsekvenserna av de val man förespråkar. Att vårt välfärdssystem inte klarar stora och plötsliga förändringar är ett faktum; det tar åratal att få fram nya lärare, sjuksköterskor, poliser, skolor och bostäder. Sammanhållning och trygghet i landet påverkas också negativt av plötsligt ökande skillnader i levnadsstandard och värderingar.

För att komma upp ur dikena behöver vi en nystart för samtalet, så vi vet vad vi diskuterar, vilka punkter vi är överens om och var skiljelinjerna går. Framför allt skulle vi behöva ett samtal som inte förhåller sig till Sverigedemokraterna – en låsning som förlamat Sverige under ett decennium – utan som förhåller sig till sakfrågorna. Vi behöver en öppen debatt också oss kristna emellan om realistiska avvägningar mellan solidaritet och ansvarighet.

Migrationen är vår tids stora utmaning och kommer fortsätta att vara det, oavsett utvecklingen i Syrien. Vi måste därför ha ett långsiktigt hållbart perspektiv; det handlar om mer än att hjälpa till i en akut kris. Vi som en liten nation kommer inte att kunna hjälpa alla. Därmed måste vi föra samtal om hur det vi kan göra ska utformas.

Ska vi hjälpa människor i deras närområde eller ska vi hjälpa människor att etablera sig i Sverige? Hjälp i närområdet är mycket billigare/person och därmed kan många fler få hjälp. Etablering i Sverige är mycket dyrare/person och innebär bättre hjälp, men då enbart till en mindre grupp människor. Och hur tar vi ansvar för vårt eget land? Generationerna före oss har byggt upp Sverige till ett av världens mest välfungerande länder. Historien visar att kulturer är sköra; de kan snabbt raseras. Vi som lever nu har ansvar för att det inte sker med vårt land.

Det är stora och viktiga frågor som förtjänar en bättre debatt.

Ska vi hjälpa människor i deras närområde eller ska vi hjälpa människor att etablera sig i Sverige?

Omstart i Ringhals försenas ytterligare

Återstarten av reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har försenats i tre veckor till och är nu... söndag 29/1 17:00

Israelisk teknik ska få öken i norra Indien att blomstra

Indien. I Israel är man specialister på att få torr mark att blomstra. Nu används israeliska... söndag 29/1 15:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10