Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Kärlek utan bindningar till moraliska principer har inte gjort att det blivit lättare att skapa långsiktigt hållbara relationer, skriver Stefan Gustavsson. Foto: Johan Nilsson/TT

Sexuella revolutionen befriade inte kärleken

Ledare · Publicerad 00:00, 30 jul 2019

Stockholm Pride, som pågår den här veckan, är det medialt mest synliga uttrycket i vårt land för den sexuella revolutionen, en revolution som på djupet förändrat vår förståelse av vad det är att vara människa. 

Rottrådarna går tillbaka till Sverige på 1960-talet – ”den svenska synden” – till Berlin på 1920-talet och till 1800-talets olika radikala fritänkare. Ytterst finns rötterna till den sexuella revolutionen i 1700-talets sekulära upplysning med Markis De Sade, revolutionär libertin som den mest extrema företrädaren, vars namn gett upphov till ordet sadomasochism. 

Ursprungligen var udden riktad direkt mot kyrkan och den kristna förståelsen av kropp och sexualitet, som man menade var kroppsfientlig och glädjedödande. Det hade man tyvärr visst fog för, eftersom kyrkan inte alltid representerade den kristna tron på ett riktigt sätt.

Slagorden har sedan dess alltid handlat om frihet, om att befria kroppen, kärleken och lusten. Fri kärlek, utan definitiva bindningar till moraliska principer eller till personerna man har sex med. Men kärlekens befrielse har fått själviskhet som konsekvens. Med Hjalmar Gullbergs ord i dikten ”Kärleksroman” från 1933:

Vi böjer inte knä för någon präst.

Vi avger inga trohetslöften just. 

Så lyder eden vid vår bröllopsfest:

Jag älskar dig, så länge jag har lust.

I dag har den sexuella revolutionen fått ett totalt genomslag i vår kultur, tydligt manifesterat i den unisona och okritiska hyllningen av Pride. Detta trots de många uppenbara avarter som frodas i skuggan av Pride, vilket framgår av reportagen i dagens tidning.

Men revolutionen har knappast levt upp till sina löften om att befria kärleken. Tvärtom, vi har svårare i dag än någonsin att forma långsiktigt hållbara relationer, vilket statistiken om skilsmässor och uppbrott från samboskap tydligt visar. Det beror på att den centrala idén i den sexuella revolutionen är individualismen, jaget i centrum, medan relationer och kärlek har en annan tyngdpunkt. Relationer handlar om hur vi som individer är relaterade till varandra.

Individualismen undergräver inte bara våra relationer, den riskerar också att erodera vår självförståelse. Här finns en djup ironi. Ursprungligen hade den sexuella revolutionen som mål att befria kroppen från vad man såg som moraliska och andliga hämningar. Varför förlägga den sexuella gemenskapen enbart till äktenskapet? Sex är ju något naturligt, som mat, dryck och sömn.

Därför, menade man, handlar det om att ta kroppen på större allvar och inte låta den bindas av kristna föreställningar om att kroppen måste förstås utifrån en större bild av vad det är att vara människa.

Men eftersom drivkraften är individualismen befinner vi oss nu i en situation där det är just kroppen och det naturliga som förnekas. Vad vi är till vår kropp måste underordnas vad vi själva upplever oss som eller önskar att vara. Det som började med en revolution som skulle befria kroppen har slutat med en kultur som avvisar kropparnas vittnesbörd.

Det senaste exemplet på detta är Moderaternas förlag om surrogatmödraskap, där den kroppsliga verkligheten av moderskap underordnas utomstående individers önskningar.

Vi är inte den enda generationen kristna att konfronteras med en kultur som gått vilse i synen på kropp och sexualitet. De första kristnas omgivning i Romarriket har många paralleller med vår tid och vi står inför samma kallelse som de gjorde: ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja” (Rom 12:2).

I dag har den sexuella revolutionen fått ett totalt genomslag i vår kultur, tydligt manifesterat i den unisona och okritiska hyllningen av Pride. Detta trots de många uppenbara avarter som frodas i skuggan av Pride ...

Rusning efter sommarresor – nästa år

Resa. Charterbolagen sätter återigen kurs mot varmare breddgrader. Bokningstrycket för resor i sommar är... onsdag 5/8 12:00

Dominansen från vänster hämmar det öppna samtalet

Ledare Alla invånare i en kultur påverkas av dess centrala värderingar. Eftersom vi dagligen andas samma... onsdag 5/8 00:00

Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens...