Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Se upp för sektbildning

Ledare · Publicerad 00:00, 18 jun 2018

Sveriges Television har återigen uppmärksammat en av Sveriges mest kända församlingar, i Knutby. Nu föranlett av dess nedläggning och med uppföljande intervjuer med de före detta medlemmarna. Begreppet sekt används flitigt i media för att beskriva kristna kyrkor som anses vara extrema.

I Knutbyfallet är frågan ganska solklar, både sekulära media, kristenheten i allmänhet och de före detta medlemmarna tycks vara överens om att det har varit en sekt. I vissa fall har begreppet sekt används vårdslöst och utan tydliga distinktioner både från sekulära medias sida och etablerade kristenheten, i sättet att beskriva inte minst nya församlingar som försöker hitta nya vägar och lever i en andlig förnyelse. Församlingen Hillsong har hittills skonats från sektstämplar i Sverige och vi får be till Herren om att de fortsatt ska få vara förskonade från detta.

Att kristna kyrkor utvecklas till sekter är inte bara ett glåpord från media, utan det är ett faktum att kyrkor och församlingar kan bli slutna och extrema grupper som kan klassas som en sekt. Det inträffar inte bara i nya kyrkor och rörelser utan det kan även drabba gamla kyrkor. En församling riskerar att utvecklas till sekt när man överger vissa grundläggande bibliska principer för församlingsliv.

Den första varningsklockan när det gäller sektbenägenhet, är när en kristen församling börjar betrakta sig som unik och med en egen gräddfil till Gud. Man ser sig som något förmer än andra kristna, man anser att man har fått uppenbarelser från Gud och unika ledare som inte andra kristna har fått. Det leder till att man börjar isolera sig från andra kristna, som man ser ner på. Ett sådant mönster kännetecknade till exempel Knutbyförsamlingen.

Bibeln uppmanar oss kristna att akta den andre högre än oss själva. Bibeln uppmanar oss också att älska hela Kristi kropp, alla de troende, och hålla kontakten med dem. När vi i övermod börjar isolera oss i en kristen församling, då har vi börjat utveckla en sekt, alla varningslampor lyser då för bibeltroende och sunda kristna. Ibland kan en kristen församling som lever i väckelse uppleva så mycket motstånd och förförföljelse att man nästan tvingas till denna isolering.

Man bör i ett sådant läge motarbeta alla tendenser till sektbildning, till exempel genom att aktivt uttrycka kärlek och respekt till kristna som har svårt att förstå vad man gör.

En annan sekttendens är att någon enstaka eller några enstaka ledare upphöjs på en piedestal på ett osunt sätt. När en enskild ledare framhålls som något unikt, med unika gåvor och med unika uppenbarelser och uppdrag från Gud, då bör också alla varningslampor lysa för den bibeltroende och sunde kristne. Kristus är enda huvudet för kroppen och han kallar hela sin kropp in i tjänst och vissa sätter han in i ledarfunktioner, med ansvar som apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister. Dessa olika tjänster ska komplettera varandra och samarbeta. Det blir osunt när en enstaka tjänstegåva höjs upp på en unik piedestal. Ett sådant kristet sammanhang bör man akta sig för.

Det är bra att en församling har en stark och visionär pastor men man bör vara säker på att den berörda personen har respekt för och samarbetar med många andra tjänster i Kristi kropp.

En tredje varningslampa är när en församling eller kristet sammanhang börjar utveckla osunda kristna läror som inte ligger i linje med Bibelns undervisning och grundläggande kristna läror. När ledare får uppenbarelser som går i en annan riktning, då bör alla varningsklockor ringa. Det har till exempel kännetecknat framväxten av både Jehovas vittnen och Mormonkyrkan.

Enligt min mening har alla dessa tre varningsklockor varit tydliga i fallet Knutby på ett ganska tidigt stadium. Sekten kan vara mycket andlig i sin framtoning, till och med över­andlig, men akta dig, ditt liv är i fara om du fastnar i sektens klor.

Det är bra att en församling har en stark och visionär pastor men man bör vara säker på att den berörda personen har respekt för och samarbetar med många andra tjänster i Kristi kropp.

Missionskonferens för unga genomförs på 15-tal platser

Engage. Årets ungdomsinriktade missionskonferens Engage, lördagen den 7 november, kommer att äga rum på... lördag 31/10 12:00

Jeremy Corbyn stängs av efter rapport om antisemitism

Storbritannien. Den förre Labourledaren Jeremy Corbyn har blivit avstängd av partiet. Bakgrunden uppges vara hur... lördag 31/10 09:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:10