Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Gud kallar evangelister på lokal nivå, exempelvis eldsjälar som ordnar gatuevangelisation, skriver Stefan Swärd. Foto: Mikael Good

Satsa på evangelister framför dialogmöten

Ledare · Publicerad 00:00, 16 maj 2020

I min förra ledare betonade jag evangelisttjänstens betydelse och lyfte fram två världsberömda evangelister, Billy Graham och Reinhard Bonnke, som exempel.

Ska församlingen, Kristi kropp, utvecklas, mogna och växa krävs att alla fem tjänstegåvorna är i funktion, får växa och får ett erkännande och mandat att fullfölja sin kallelse. Herdar och lärare är allmänt accepterade i svensk kristenhet, men Bibeln talar också om evangelister, profeter och apostlar som nödvändiga och viktiga tjänster och gåvor.

Saknas evangelisttjänsten blir församlingen introvert och endast en inbördes beundran – man tappar fokus på världen utanför kyrkan och ägnar sig mest åt interna frågor, behov och debatter. Utan evangelisttjänsten blir det ingen växt och man når inte nya människor.

Gud kallar evangelister på lokal nivå. Det kan vara predikanter vars huvudfokus i förkunnelsen är att föra människor till tro på Kristus. Det kan också handla om lokala eldsjälar som driver Alphakurser, ordnar gatuevangelisation eller har en förmåga att skapa stora nätverk utanför kyrkan, och där man har den unika förmågan att få dela med sig av sin tro – en smittande tro.

Ibland kan pastorer även vara evangelister och det skapar växande församlingar som vinner nya människor.

Det är nödvändigt att ge evangelisttjänsten ett erkännande och handlingsutrymme. Det gäller både ideellt verksamma evangelister och om evangelisten har en anställning i en församling.

Det finns inte någon motsättning mellan de lokala gräsrotsevangelisterna och de nationella och internationellt verksamma evangelisterna. Dessa kompletterar varandra och det finns behov av evangelistgåvan på olika nivåer.

Vi behöver bejaka evangelisttjänsten även på nationell och internationell nivå. Det är tjänster som lyfter evangelisationen i kristenheten och utmanar till att nå ut med budskapet om Jesus. Att nå ut med evangeliet till stora skaror är den unika gåvan hos en evangelist. En evangelist måste inte vara predikant i traditionell mening; det kan även handla om personer som når ut till en bred allmänhet med sitt vittnesbörd om Jesus, till exempel genom medier.

Vissa teologiska trender i västvärlden underminerar evangelisttjänsten. När kristna tron relativiseras, när betoningen på pånyttfödelsens, omvändelsens och frälsningens betydelse tonas ner, då ersätts evangelistens utmanande förkunnelse med kulturaftnar, diskussionskvällar och dialogmöten. Kanske intresseväckande, men ingen frälsning och inga omvändelser blir en frukt av arbetet.

Billy Graham, med sina rötter i baptismen och amerikansk mainstream-evangelikalism, och Reinhard Bonnke, med sina rötter i pingströrelsen och karismatiska kristendomen, hade en sak gemensamt: De predikade himmel eller helvete, liv eller död, ljus eller mörker. Det var en förkunnelse som utmanade till frälsning, omvändelse och efterföljelse – de predikade inte en allmän religiös gråzon.

Bonnkes tjänst hade också en betoning på att under och tecken följer förkunnelsen av evangeliet. Det är den betoning som vi också möter i Nya testamentet, till exempel hos evangelisten Filippus.

Evangelisttjänsten har betoningen på det centrala i kristen tro och i evangeliet. Det är därför en enande tjänst som samlar kristenheten. När det gäller utbildning av kristna ledare och teologisk utbildning är det nödvändigt att se till helheten i de fem tjänsterna. Att utbilda evangelister är lika angeläget som att utbilda pastorer och lärare.

Ska församlingen, Kristi kropp, utvecklas, mogna och växa krävs att alla fem tjänstegåvorna är i funktion, får växa och får ett erkännande och mandat att fullfölja sin kallelse.

FN-kommitté stoppade utvisning av dödshotad konvertit

Asyl. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har stoppat utvisningen av den kristne konvertiten Mostafa,... fredag 29/5 20:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och... lördag 30/5 00:00

Ivo fick in 3 000 anmälningar – ser allvarliga brister

Corona. Sedan mitten av mars har Ivo fått in omkring 3 000 tecken på risk inom vård och omsorg. Myndigheten... fredag 29/5 16:38

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...