Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Sanningen offrades för en politisk agenda

Ledare · Publicerad 00:00, 18 dec 2019

Sanningen är krigets första offer, heter det. Propaganda och desinformation har alltid varit en del av krigföringen. Dessvärre offras sanningen i fler sammanhang än det militära, vilket vi fått exempel på den här veckan.

Brå står för Brottsförebyggande rådet och är en statlig myndighet, inrättad 1974. På hemsidan formuleras uppdraget:

”Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.”

Det låter bra. Men en forskningsrapport från Linköpings universitet med titeln ”Går det att lita på Brå?: En studie om bias i myndighetsforskning” svarar dessvärre nej på den frågan. Det går inte att okritiskt lita på Brå. Det finns ideologiska utgångspunkter, personliga band till aktörer vid andra organisationer, och exempel på hur slutsatser har ändrats för att passa vissa krav.

Då handlar det inte längre om fakta och kunskap.

I en tid när kriminalitet och våld står i centrum för den politiska diskussionen, är det allvarligt när statliga myndigheter offrar sanningen för att påverka utfallet av den diskussionen.

I Dagens Nyheter berättas om Hans Eysenck, okänd för de flesta men en legend inom psykologin, under lång tid världens mest citerade levande psykologiforskare. Forskningen handlade om att ”personlighet är en mycket större riskfaktor för cancer och hjärtsjukdom än rökning”. Han publicerade över tusen vetenskapliga artiklar, skrev åttio böcker och sågs som den enskilt viktigaste psykologen i historien.

Efter hans död uppdagades det att Hans Eysencks forskning var behäftad med allvarliga brister och att han var sponsrad av tobaksindustrin – som önskade få forskningsresultat som tonade ner faran med rökning. I dag betraktas det som ”en av de värsta skandalerna i vetenskapshistorien”.

Detta är en växande utmaning i vår tid: att sortera i informationsflödet och skilja ut sant från falskt, verkligt från illusoriskt, meningsfullt från manipulativt. Här är fallgroparna många.

En fallgrop är att bli cynisk och vandra in i konspirationsteoretikernas värld. Då tar man exemplen på desinformation till intäkt för att allt som inte passar den egna tankevärlden är falskt. Så kan man skapa sin egen bubbla, slippa bli utmanad och enkelt skapa sin egen sanning.

Den motsatta fallgropen är att se exempel på osaklighet endast som olycksfall i arbetet och därför okritiskt anamma det som de flesta eller de starkaste rösterna påstår. Då kan man flyta med strömmen och känna sig trygg som en del av majoriteten.

Vår samtid är turbulent och komplex. Det är lätt att bli förblindad av starka känslor eller specifika idéer som skymmer helhetsbilden – eller att bli så överväldigad att man ger upp och överlåter frågorna åt andra. Men i längden är det enda hållbara att söka sanning, ta evidens och verklighet på allvar, tänka kritiskt och vara beredd att ändra sig när man har fel.

Här är den kristna människosynen viktig. Vi är skapade till Guds avbild, med redskap för tänkande och förståelse, och därför kan vi söka sanning. Men vi är också fallna i synd, enögda och ständigt frestade till korruption.

Det kristna livet börjar med erkännandet av att i grunden ha haft fel, genom att leva bortvänd från Gud. Omvändelsen är startpunkten och sedan följer ett liv tillsammans med honom som gör anspråk på att vara Sanningen, Jesus Kristus. I det livet är omvändelse från falskhet och sökande efter sanning alltid på stort allvar.

I en tid när kriminalitet och våld står i centrum för den politiska diskussionen, är det allvarligt när statliga myndigheter offrar sanningen för att påverka utfallet av den diskussionen.

Infiltration mest effektivt mot religion

Ledare Mitt i högsommaren släpptes de nya resultaten från världens största undersökning av människors... lördag 19/9 00:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...