Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Är vi någonsin i en sämre förhandlingsposition än i livets slutskede? Vad betyder det för möjligheten av samtycke? undrar Stefan Gustafsson. Foto: Bertil Ericson / TT

Samtyckesproblemet gäller både sex och död

Ledare · Publicerad 00:00, 13 mar 2019

Kändisars omdöme om andra kändisar är kanske inte den bästa källan till sanning, men de kan säga oss något om vår tid. I veckan diskuterades influencern Bianca Ingrosso, som har nästan en miljon följare på Instagram. Hon kommenterades av andra kändisar i både radio och i kvällspress. Här är en av kommentarerna:

”Bianca är en tjej med skinn på näsan. Hon är feminist och står upp för sina åsikter. Hon säger vad hon tycker och tänker, vilket jag tycker det här samhället verkligen saknar.”

Om det ändå vore så väl att den som står för sina åsikter och säger vad man tycker och tänker – i frågan om abort, för att slumpmässigt ta ett exempel – skulle mötas av en sådan respekt. I verkligheten beröms den som står upp för sina åsikter enbart så länge åsikterna är politiskt korrekta.

Detta är typisk för vår tid, att man inte förmår se inkonsekvenserna i sina egna resonemang. Man upphöjer på ett område en viss tanke, för att sedan förneka samma tanke på ett annat område. Just nu är den konflikten som tydligast i relation till två stora livsområden: sex och döden.

När vi talar om sex har det blivit glasklart hur problematiskt begreppet samtycke är. Över hela världen rullar metoo-berättelserna in och beskriver hur makt förskjuter, försvårar och undergräver verkligt samtycke. Med förfärliga övergrepp som följd. Den som är överordnad i makt och status, den som har mer socialt eller ekonomiskt kapital, den som finns högre upp i hierarkin … får en position som gör samtycke till något mycket mer komplicerat än vad vi spontant föreställer oss.

Möjligheterna för manipulation och utnyttjande är påtagliga. I allt för många situationer sätts samtycket ur spel.

Det är som redan Oscar Wilde insåg: ”Allt i världen handlar om sex, utom sex. Sex handlar om makt.”

I frågan om döden rullar debatten om dödshjälp vidare, men utan närmare diskussion om just samtycke – trots att det är ett av de överhängande problemen. Om samtycke så ofta har satts ur spel i relationen mellan kvinnor och överordnade män, vilka konsekvenser ska vi då dra när det gäller samtycke mellan en döende person och hennes omgivning?

Människan är aldrig svagare än inför döden. En svårt sjuk person, en djupt lidande person, en på alla områden beroende och behövande person … är en människa i yttersta utsatthet. Har vi någonsin varit i en sämre förhandlingsposition än då? Vad betyder det för möjligheten av samtycke?

Från omgivningens sida finns det ofta pressande praktiska omständigheter, såsom kostnader för sjukvården att fortsatt hjälpa den som är sjuk. Det finns stora vinster, ekonomiskt och effektivitetsmässigt, om dödshjälp är ett alternativ. För anhöriga kan det också finnas många praktiska och ekonomiska motiv (arv, för att ta ett exempel) som kan sätta press på den sjuka personen och därmed sätta samtycke ur spel.

De avgörande argumenten mot dödshjälp är principiella. De rör två områden. Det första området gäller synen på människan som en varelse med värdighet och mening. Vi ska kämpa för människan och vara en livets kultur. Det andra området rör synen på läkarens roll, att den handlar om att läka och lindra och aldrig om att döda. Vi måste bevara ett obrutet förtroende för att läkaren står på livets sida, på vår sida.

I tillägg till dessa två principiella argument finns det pragmatiska argument, såsom frågan om samtycke. Vi har inte klarat frågan om samtycke när det gäller sex. Det finns inget som talar för att vi skulle klara det bättre när det gäller döden.

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...