Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Magdalena Andersson (s) inledningstalade i Almedalen i söndags. Foto: Henrik Montgomery/TT

S vill förbjuda alla friskolor

Ledare · Publicerad 00:00, 5 jul 2022

När Almedalsveckan inleddes på söndagen hade säkert många väljare förväntat sig ett statsmannamässigt tal av Socialdemokraterna partiledare Magdalena Andersson i hennes egenskap av landets regeringschef, framför allt därför att Sverige och Europa på flera sätt befinner sig i oroliga tider.

Att det huvudsakliga politiska innehållet i talet kom att bli ett S-krav på att förbjuda vinster i skolan, framstår därför som en djup besvikelse.

Är det detta som S vill samla landet kring – och som man anser är svensk politiks mest trängande frågeställning?

Alla vet att de inre och yttre hoten mot landet är omfattande. Skolans djupa kris, framför allt de kommunala enheterna, berör något helt annat: svårigheterna att rekrytera kompetenta lärare till yrket betingat av bristande studiero, dålig efterlevnad av ordningsregler samt otydlighet kring att fokus alltid måste vara kunskaps- och färdighetsförmedling.

Förslaget om vinstförbud från S är samma sak som att i praktiken tvinga fram nedläggning av alla friskolor.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10