Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Det finns många anledningar att rösta på söndag. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Rösta för en fri och levande kyrka

Ledare · Publicerad 00:00, 16 sep 2021

Att partiledare som Stefan Löfven (S), Annie Lööf (C) och Jimmie Åkesson (SD) även försöker påverka teologi och strategi i Sveriges största trossamfund är helt unikt i västerländska demokratier. Och framstår som allt mer ohållbart.

Detta är en viktig anledning att rösta i söndagens kyrkoval. 

Än mer avgörande är svaren på Världen idags frågor till de tre partierna S, C och SD samt de övriga åtta nomineringsgrupperna om deras vilja att främja evangelisation, Alpha-grupper och familjernas trosförmedling till barnen, behandling av inomkyrkliga fromhetsrörelser, ekumenisk lyhördhet, etablering av kyrkliga förskolor, skolor och äldreboenden, fritt församlingsval enligt dansk modell, äktenskapssyn, prästens prediko- och samvetsfrihet, relationerna till Jesu eget folk, det judiska, och staten Israel, samt försvaret av det kristna människovärdet från befruktningen till livets naturliga slut.

Hur du som medlem i Svenska kyrkan röstar gör alltså skillnad – för en friare och mer levande kyrka, bevarad i sin Jesustro, bibliska, biskopsstyrda (episkopala) och demokratiska grund. 

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00