Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Skollagen säger inte att undervisningen ska vara sekulär, utan tvärtom att skolan ska förmedla värden i enlighet med kristen tradition och västerländsk humanism. Foto: Pontus Lundahl / TT

Rena snurren kring religiösa friskolor

Ledare · Publicerad 00:01, 1 jul 2016

En debatt om religiösa friskolor har dragit i gång här under sommarlovet. Som så ofta är det Aftonbladet som startat maskineriet. Jan Guillou beklagade sig i helgen över muslimska inslag i skolan, framför allt det han benämner ”huckle på småflickor”. Därifrån drar Guillou slutsatsen att all religion måste bannlysas i skolan, eftersom ”en konsekvens av religionsfriheten är att skolan skall vara fri från religion”.

Resonemanget är extremt märkligt. Om Jan Guillou menar allvar med sitt tvärtomspråk måste han rimligen också mena att tryckfrihet bör få konsekvensen att inga skrifter får tryckas, och att åsiktsfrihet betyder att samhället ska vara fritt från åsikter. Nu är Guillou naturligtvis inte så obildad, utan rimligen är det hans grundläggande religionsfientlighet som gör att han förvrider begreppen till oigenkännlighet.

Frågan växlades dock upp politiskt när samma tidning lät gymnasieminister Aida Hadzialic ondgöra sig över vissa skolor där flickor och pojkar verkar separeras i undervisningen. Hon vill därför föra breda samtal över blockgränsen om att avskaffa religiösa friskolor, eftersom ”skollagen säger att undervisningen ska vara sekulär”. Här far dock gymnasieministern rakt ut med osanning. Skollagen säger inte alls att undervisningen ska vara sekulär, utan tvärtom att skolan ska förmedla värden i enlighet med kristen tradition och västerländsk humanism.

Ministerns anmärkningsvärda uttalande är inte tillkommet ur intet, utan är fött ur en långsiktig sekulär påverkan som har format både henne och hela skolväsendet. En uppmärksammad doktorsavhandling från Göteborgs universitet visade nyligen hur en sekulär och religionsfientlig grundhållning har blivit en stark norm i skolans undervisning. Det är alltså knappast ett överskott på religion som hotar en neutral skolmiljö, utan den sekularism som i strid med läroplanens krav genomsyrar hela skolsystemet.

Slutligen hakar Anders Lindberg på Aftonbladets egen ledarsida på. Han ser visserligen problematiken i ministerns krav, men vill ändå ”som huvudregel” avskaffa konfessionella friskolor. Aftonbladets ledarsida beklagar att tidigare försök har misslyckats och skriver: ”Förhoppningsvis är det allvar denna gång.” Det finns skäl att vara orolig om Socialdemokraternas eget husorgan riktar en så allvarlig uppmaning till ett statsråd som utan urskillning tycks ha gjort all religion till en fiende.

Hela resonemanget är djupt missvisande. Både Guillou och Hadzialic hänvisar till företeelser som kan förekomma på samtliga skolor, kommunala som fristående, och tar dessa till intäkt för att slå på sin egna ideologiska spik.

Om det är bristande jämställdhet bland muslimska grupper som Guillou och Hadzialic vänder sig emot är det förstås hederligare att rikta kritiken dit, i stället för att dra både kristna och muslimska skolor över en kam.

Skolinspektionen har ett viktigt uppdrag i att granska skolor som missköter sitt uppdrag. Sådana granskningar bör göras på alla skolor, kommunala, kristna och muslimska. Men de internationella konventioner som slår fast religionsfriheten – i dess verkliga betydelse – och föräldrars rätt att välja utbildning för sina barn är fortfarande grundbultar i ett demokratiskt samhälle.

De rättigheterna väger tyngre än svenska tyckare, oavsett om de är krönikörer eller ministrar.

Skollagen säger inte alls att undervisningen ska vara sekulär, utan tvärtom att skolan ska förmedla värden i enlighet med kristen tradition och västerländsk humanism.

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10