Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Foto: Julia Nordh

Profeterna såg igenom samtiden

Ledare · Publicerad 00:00, 5 jul 2018

På ett soldränkt skeppsdäck i Visby hamn höll Världen idag i tisdags ett välbesökt seminarium: ”Hur har den marxistiskt inspirerade 68-rörelsen påverkat kyrkorna och deras samhällsengagemang?” För yngre generationer kan frågan te sig akademisk. Vem bryr sig om marxismen? Men frågan är aktuell, av två skäl.

Det första skälet gäller förvärldsligandet av framför allt Svenska kyrkan. Även om den marxistiska terminologin sedan länge är försvunnen så finns präglingen från 68-rörelsen fortfarande kvar. Borta är den bibliska helhetssynen och det stora frälsningsdrama som utgör centrum i den kristna tron. I stället är fokus olika sociala och politiska befrielseprojekt. Kallelsen till omvändelse, personlig tro på Jesus, lärjungaskap och helgelse har i allt för hög grad tystnat.

Det andra skälet gäller grundhållningen. Det som präglade 68-kyrkan var anpassningen till samtiden. Teologer och kristna ledare absorberade idéer och tänkande – i detta fall marxismen – som uppfattades som ofrånkomliga och omformade den kristna tron utifrån dessa nya idéer. Resultatet har varit förödande.

Frestelsen att låta sig styras av samtiden finns för varje generation av Guds folk. I dag är det inte marxismen som lockar, men andra ideologier som följt i dess spår. Som postmodernismens förnekande av sanning, queerteorier om avsaknaden av fasta könsidentiteter, allmän religionspluralism som likställer världens religioner. För att inte tala om individualismen – upptagenheten av det egna jaget – som går igen i det mesta som sker i vår kultur.

När vi tänker på profeterna i Bibeln är det nog framtiden vi förknippar dem med. De förutsåg vad som skulle komma att hända. Men tyngdpunkten hos profeterna låg ofta på ett annat område. Profeterna förutsade inte bara framtiden;de såg igenom samtiden. Deras blick fångades inte av ytan; de såg djupare och klädde av nutiden så att det gick att se vad som verkligen stod på spel. Utifrån den insikten kallade de folket till trohet mot Gud.

Ett profetiskt perspektiv förutsätter att man har en utgångspunkt utanför den egna samtiden, som kan kasta ljus över nuet. Distansen är här avgörande. Man behöver en utsiktsplats som sätter in samtiden i ett större perspektiv. Som när vi vandrar uppför ett berg och plötsligt ser hela landskapet breda ut sig fram för oss. Plötsligt ser vi hur de olika delarna hör samman.

För oss som kristna är det Skriften som är utsiktspunkten, som kan hjälpa oss att förhålla oss till nutiden. Den kristne är inte konservativ, som till varje pris vill bevara, eller revolutionär, som vill störta omkull det bestående. Nej, den kristne förstår nutiden utifrån vem Gud är och vad han har sagt.

Paulus säger att han i sin samtid”bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud” och att han ”gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus”, 2 Kor 10:4–5. Så ska också vi säga ja till allt som ligger i samklang med Guds vilja och nej till allt som bryter med Guds vilja – oavsett var vi finner det. Som Paulus säger i Rom 12:2: ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.”

Frestelsen att låta sig styras av samtiden finns för varje generation av Guds folk.

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...