Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Världen idag 23 juni

Politisk styrning av konst och media – även här

Ledare · Publicerad 00:00, 24 jun 2021

Tillsammans med tolv andra länder inom EU fortsätter svenska regeringen att fördöma Polen och Ungern för bristande demokrati. Parallellt är nyhetsbevakning och debatt påfallande svag på hemmaplan kring granskningen av hur svensk politisk styrning av kultur och media ser ut.

VID rapporterade i går (23/6) att Myndigheten för kulturanalys i en ny rapport kritiserar att politisk styrning existerar och påverkar konstnärlig frihet negativt i Sverige. Konsten tvingas anpassa sig till en viss syn på jämställdhet, hbtq, klimat och hållbar utveckling. Allra tydligast rör det Kulturrådets bedömning av det konstnärliga innehållet – och bidragsgivning.

På ledarplats i GP varnar Adam Cwejman för att de nya svenska reglerna för presstöd innehåller liknande inbyggda politiska krav. Det öppnar för godtycklighet, på bekostnad av verklig mångfald och yttrandefrihet. 

I riksdagen har därför den nuvarande politiska oppositionen (M, KD, SD och L), tillsammans med media, kultur och civilsamhälle, inklusive kyrkorna, ett tungt ansvar att granska – och stoppa – denna negativa politiska styrning, just det regeringen i hårda ordalag kritiserar andra länder för.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10