Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje.
Psaltaren 119:174

Världen idag

När ministrar liknar politiska motståndare vid grisar eller vid en viss ideologisk färg, ska man inte bli förvånad över att tonen ute i samhället, och framför allt på internet, håller samma förfärande nivå, skriver Carin Stenström. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Politikers förtal visar behov av kristen etik

Ledare · Publicerad 00:00, 20 feb 2021

”Överträffa varandra i ömsesidig aktning.” Orden i Romarbrevet 12:10 är grunden för civilisation och demokrati, lika grundläggande i vårt samhälle som för tvåtusen år sedan.

Tyvärr verkar insikten om det goda språkets betydelse för ett friskt samhälle ha gått förlorad. Man kan bokstavligen säga vad som helst till och om sina medmänniskor, också på högsta samhällsnivå. Och när ministrar liknar politiska motståndare vid grisar eller vid en viss ideologisk färg, ska man inte bli förvånad över att tonen ute i samhället, och framför allt på internet, håller samma förfärande nivå.

Kränkningar och förtal har blivit det normala och ger inte sällan applåder, som när en coronaprofil liknar en vårdkollega vid en skräckfigur ur sagovärlden, eller när KD:s partiledare dränks i hatfyllda nätkommentarer.

Orden har makt; de kan skapa, förklara, upplyfta och befria. Men de kan också missbrukas, dra ner och krossa. Och det är uppenbart att vi nu befinner oss i ett skede där orden medvetet används för att skrämma och skada. När de politiska idéerna och idealen bleknat, när skillnaderna mellan politiker och partier inte längre är uppenbara utan tvärtom svåra att urskilja för medborgarna, då blir orden, de negativa orden, vapnen som man slåss med.

Den politiska debatten handlar inte längre om att lyfta och förverkliga visioner, utan om att sänka dem som upplevs som hot mot den egna makten.

Det parti som sedan ett sekel har störst makt har naturligtvis också störst möjlighet att missbruka makten. Ansvaret vilar tungt på Socialdemokraterna för att ha trasat sönder det politiska samtalet. Det är en utveckling som pågått under decennier och som fått ett växande stöd i media, som övergett tidigare ledstjärnor som språkvård och sanningskrav. I dag kan nästan vad som helst sägas, sant eller osant.

Mönstret har varit detsamma under decennier. Under lång tid skulle mittenpartierna skrämmas från samarbete med Moderaterna – ”sitta i högerburen” som det då hette – och Kristdemokraterna skulle genom förtal och förlöjligande hållas utanför riksdagen. Liknande skrämselretorik används i dag när partiet känner sig hotat. Men vi kan vara ganska säkra på att övriga partier ägnar sig åt liknande verksamhet.

När orden är de viktigaste vapnen sysselsätts informatörer, pressekreterare och kommunikatörer med att kartlägga motståndare, liksom interna kritiker, för att när det behövs kunna göra hotfulla och föraktfulla utspel. Risken för att utsättas för sådana attacker har lett till att allt färre vill eller vågar delta i det offentliga samtalet, eller ens privat uttrycka sina åsikter.

Sällan har den kristna syndabekännelsens ord om ”tankar, ord och gärningar” varit mer aktuella än i dag. Under lång tid har den varit ifrågasatt, och också tonats ner, men i dag kan vi se hur direkt avgörande det är att vi vaktar våra sinnen från onda tankar, hat, avund och missunnsamhet, att vi vårdar vårt språk och aldrig använder det för att skada andra.

Det är med goda tankar och ett respektfullt språk som det goda samhället byggs upp – det är så nedbrytande krafter ska bemötas och individer fångade i destruktivt tänkande befrias.

Eller som syndabekännelsen uttrycks med psalmistens ord: ”Skapa i mig, Gud, ett rent hjärt och ge mig på nytt en frimodig ande” (Ps 51:12). Det är en process som samhället är i stort behov av.

För drygt 55 år sedan, två år efter att dåvarande KDS hade bildats, skrev Lewi Pethrus i boken Under den högstes beskärm:

”Den sociala nöden i världen är inte en följd av penningbrist, ej heller av brödbrist, utan den härleder sig från brist på rättfärdighet ... De politiska förvecklingarna och krigseländet i världen har sin rot i girighet, själviskhet, högmod och hat, vilket allt bottnar i människohjärtats synd.”

Det är med goda tankar och ett respektfullt språk som det goda samhället byggs upp – det är så nedbrytande krafter ska bemötas och individer fångade i destruktivt tänkande befrias.

Religionsfrihet nämndes inte i utrikesdeklarationen

Utrikespolitik. För första gången på flera år nämns inte frågan om religionsfrihet eller religiösa minoriteter i... onsdag 24/2 17:00

Linde pressades om bistånd till Islamic Relief

Utrikespolitik. Iran, Turkiet, svenskt bistånd och ett eventuellt svenskt Natomedlemskap var några av de många... onsdag 24/2 16:50

Biverkningar av mindfulness en viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Framgång är inte mätbara resultat, utan äkthet och trohet inför Gud.

Inför söndag 1 Mos 32:22–31 Det blir ingen vändning utan omvändelse. Det blir ingen förändring i samma gamla... torsdag 25/2 00:00

Hur kan vi hjälpa vår son som har ångest?

Familjefrågan. Vår son som är 25 år har mycket ångest. Under mellanstadiet och högstadiet blev han mobbad. Han bor...
Följ Världen idag i sociala medier