Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

En pastor och församlingsledning har ett avgörande ansvar för att forma församlingens andliga inriktning och teologi. Därtill att forma kulturen genom förkunnelse, livsstil och målmedvetet arbete, präglat av Guds ord och Guds kärlek. Foto: Pixabay

Pastorer och företagare kan lära av varandra

Ledare · Publicerad 00:00, 9 feb 2019

Vid ett tillfälle samtalade jag med en börsbolags-vd om likheter och skillnader mellan att leda ett stort börsbolag och en kristen församling. Jag menade att det var ett svårare uppdrag att leda en församling än ett börsbolag, därför att man då ska leda ideellt verksamma personer och utmana dem att ge av sin fritid i församlingsarbetet.

En börsbolags-vd kan i viss utsträckning styra över vilka personer man anställer i företaget och välja vilka man ska jobba med. I en kristen kyrka behöver man ta emot de människor som kommer och som Gud sänder. Och man kan i regel inte erbjuda någon lön eller anställningsförmåner när det gäller engagemang i en församling.

Vd:n höll med om att församlingsledaruppdraget var mer komplext.

En pastor och församlingsledning har ett avgörande ansvar för att forma församlingens andliga inriktning och teologi. Genom förkunnelse, livsstil och målmedvetet arbete formar man kulturen i församlingen att präglas av Guds ord och Guds kärlek. Att forma en kultur och församlingsmiljö som både är välkomnande för nya människor och som samtidigt återspeglar och uttrycker Guds härlighet och sanning – det är den stora utmaningen.

Eftersom vår tid präglas av en sekularisering och minskande bibelkunskap bland medlemmar i våra kyrkor, är församlingsledaruppdraget alltmer utmanande och krävande.

En anledning till varför uppdraget som pastor många gånger blir för tungt är att församlingen missar perspektivet och dynamiken med de fem tjänstegåvorna: apostlar, profeter, herdar, evangelister och lärare. Alla fem tjänsterna är nödvändiga för att bygga församlingarna för väckelse, växt och stabilitet.

Även om vissa av dessa gåvor inte finns i själva församlingen, kan nätverk och kyrkosamfund bidra till att förmedla denna input in i församlingen, genom mobila tjänster och genom att pastorn och församlingsledningen har kontakter och samverkar med ledare utanför församlingen.

För att skapa mer dynamik i ledningen av församlingen är det också viktigt att lyfta fram perspektivet att alla troende är kallade, att alla har en heltidstjänst för Gud. Varje kristen som arbetar – lärare, sjuksköterskor, föräldrar som tar hand om egna barn, ingenjörer, taxichaufförer – alla tjänar vi Kristus och är representanter för Guds rike i vår vardagsmiljö.

Vi behöver komma bort från perspektivet med någon eller några professionella, anställda som sköter församlingen och där övriga medlemmarna i praktiken är passiva konsumenter. Med en sådan modell blir det alltid en omöjlig uppgift att vara pastor. Att forma en församlingskultur där alla bidrar – det är en avgörande fråga för varje församlingsledning.

En annan avgörande utmaning är att forma en församlingsmiljö där Guds närvaro är manifesterad och påtaglig. En församling är inte en mänsklig religiös förening. Den är Guds tempel och boningsplats på jorden. Den är Kristi kropp. Den är Guds hus.

Den visionen utmanar pastorn och församlingsledarna att bygga en församlingsmiljö som präglas av bön och tillbedjan – i kyrkan, men också i församlingsmedlemmarnas enskilda liv och hem.

Vad som förenar ledarskapet i företagsvärlden med pastorstjänst är strävan efter tillväxt. En företagsidé kan förenkla människors vardag, medan mötet med Gud förvandlar liv. Låt oss lära av varandra och uppmuntra att blomstra i den kallelse Gud har gett oss – oavsett om vi är företagsledare eller pastorer.

För att skapa mer dynamik i ledningen av församlingen är det också viktigt att lyfta fram perspektivet att alla troende är kallade, att alla har en heltidstjänst för Gud.

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....

Hyllas för uttalande om att utrota judar

Imamen och läraren Ahmed Billoo propagerar för utrotning av judar på sin privata Facebooksida. ”Må Allah räkna deras antal, döda dem och inte lämna...

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Upptäck ett nytt museum i sommar med hela familjen

– De mer än 1 500 svenska museerna är som mest tillgängliga just nu, så passa på och upptäck ett nytt museum i sommar, säger Mats Persson,...