Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Öppenhet ett måste för Kristdemokraterna

Ledare · Publicerad 00:00, 24 okt 2011

I går klockan 18.00 gick nomineringstiden ut för val till Kristdemokraternas nya partistyrelse, där ordförandevalet är det som röner mest uppmärksamhet. 

Den gångna veckan framkom det att partidistrikten i Kronoberg, Östergötland och Dalarna har deklarerat att det är dags för partiledarbyte. DN rapporterar på söndagen under rubriken ”Odell knappar in på Hägglund” att nio partidistrikt nu är emot Hägglund, efter att ha tagit del av en intern sammanställning. Distrikten uttalar sig antingen till stöd för Mats Odell, eller åtminstone förespråkar de en öppen process där kandidaterna får träffa partiets medlemmar och beskriva hur de vill forma partiet. En sådan process kan liknas vid den som Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har valt. Alla kort läggs på bordet och vägvalet blir tydligt för alla.

Att inte inleda en sådan process vore minst sagt märkligt. Flera av de distrikt som har tagit ställning för Hägglund visste inte om att det fanns en motkandidat när de bestämde sig. I Skåne har distriktsstyrelsen fattat beslut om att stödja Hägglund, men fick ett rejält mothugg i tidningen Kristdemokraten, där 14 lokalavdelningsordföranden gick ut och markerade att de inte stod bakom beslutet utan vill se en öppen, demokratisk process. Så är det förmodligen fler lokalavdelningar som resonerar. ”Väldigt många lokalavdelningar som jag besökt ger uttryck för att man bör ha en öppen, transparent och demokratisk process” sade till exempel Odell till DN den 20/10.

Matchen är därför långt ifrån avgjord. Många lokalavdelningar har inte fått säga sitt och flera distrikt har inte fått den information de behöver. Göran Hägglund har å sin sida sagt att han inte vill se en öppen process, trots att det går emot all politisk kutym att försöka styra valberedningens arbete. Han vill tydligen sitta i orubbat bo och inte röra sig ut i landet för att presentera sin vision för Kristdemokraterna. Det verkar vara symptomatiskt för den ledarstil som han har stått för under sina år på partiledarposten.

Anmärkningsvärt i det som nu sker är nämligen att inget enda sidoförbund har uttalat sitt stöd för Göran Hägglund. Ungdomsförbundet och studentförbundet stöder Odell, sina 64 år till trots (det verkar således inte ha med åldern att göra). KDU:s ställningstagande får ses mot bakgrund av att Hägglund inte har gästat något riksmöte under de senaste fem åren. Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg har dessutom meddelat att han under sina fyra år på posten aldrig lyckats få till stånd ett enda personligt samtal med sin partiledare Göran Hägglund, trots upprepade försök. Han kan därför inte heller stödja Hägglund som partiledare. Kvinnoförbundet har också meddelat att de vill se förnyelse på posten. Det verkar som om Hägglund nu får skörda för sina bristfälliga kontakter med partifolket till förmån för det egna departementet och stabsfolket.

Mot den isolerade ledarstilen står en annan – Mats Odells. Både Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryd med ett valresultat på 44,7 %, och Ebba Busch, det 24-åriga kommunalrådet i Uppsala, har ställt sig bakom Odells ledarskap. De kan tänka sig att ställa upp i ett nytt partipresidium om Odell blir partiordförande. Dessa tre skulle utan tvekan utgöra ett kraftfullt team.

Nio partidistrikt och fem personkryssade riksdagsledamöter, som med stor sannolikhet kommer bli fler. Dessutom samtliga sidoförbund och en mängd lokalavdelningar. Listan börjar bli lång på dem som vill se förnyelse på partiledarposten i KD. Allt annat än en öppen, demokratisk process vore i det läget ett logiskt felslut ifrån valberedningen.

 

Lukas Berggren
ledarsidan@varldenidag.se 

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...