Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Nazismen är ett exempel på hur hur sataniska makter får inflytande på idéplanet, skriver ledarskribenten. Försöken att avskaffa och bortförklara Satans existens gör människans ondska svår att hantera och gör oss kristna värnlösa, menar han bland annat. Bilden är en vax-avgjutning av Adolf Hitler från Madame Tussaud i Berlin. Foto: Miguel Villagran TT / NTB Scanpix

Ondskan kan förklaras

Ledare · Publicerad 00:00, 9 apr 2018

Under skärtorsdagen satt jag i en radiostudio i talkshowen ”Nordegren och Epstein”, och diskuterade om djävulen existerar eller inte. Programledaren Thomas Nordegren påpekade att inom Svenska kyrkan fanns det ledande präster som redan för över 100 år sedan avskaffade djävulstron. Intressant att man kan föra ett samtal i detta ämne i sekulära media i Sverige år 2018.

För den bibeltroende är detta en avgjord fråga. Nya testamentet är genomsyrat av teman som kampen mot djävulen, Jesus som frestades av djävulen, hans ständiga konfrontation med demoner som plågade människor. Den kamp vi har att utkämpa är inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter. Kristus besegrade mörkrets makter på korset, men den andliga kampen fortsätter med de segervapen Kristus gett till oss. Den sataniska och demoniska påverkan sker genom gudlösa och antikristliga system, stater och personer, men också genom att människor upplever förtryck, plåga och bundenhet. I evangeliet finns befrielsens budskap. Det är Bibelns och nya testamentets tydliga budskap.

Den liberala teologin har i flera hundra år försökt smula sönder den biblisk-kristna världsbilden. I Bibelns föreställningsvärld finns det änglar, det finns en djävul och det finns en ond andevärld som befinner sig i konstant kamp mot Gud och Guds rike, och som försöker lura oss människor att inte ta emot ifrån Gud och tro på honom. Änglavärlden är oftast osynlig för det fysiska ögat, men består av Guds änglar som gör det goda och utför Guds befallningar. De onda änglarna, med Satan i spetsen, bekämpar Guds planer och stjäl, slaktar och dödar. Framförallt sprider de lögner och ”fake news”. Mörkrets makter använder ofta idévärlden för att driva människor att tänka onda tankar och göra det onda. Nazismen var en följd av en sådan satanisk påverkan till exempel.

Det moderna, icke-kristna tänkandet har försökt att förklara det onda utifrån endast naturliga utgångspunkter. Psykiatri och psykologi har ersatt bibeltro. Man försöker omtolka Bibeln och rensa ut det som uppfattas som en förlegad världsbild, inklusive änglar och demoner. Jesus trodde som man trodde då – på demoner och på en personlig djävul. I dag vet vi bättre, försöker den liberala teologin säga.

Liberalteologin finns också på ett mer försåtligt sätt. Man förnekar då inte öppet bibeltexterna, men omtolkar dem så att det passar in i den moderna världsbilden. Demonisk påverkan tolkas som dåtidens sätt att beskriva vissa psykiska sjukdomar. Kampen i andevärlden tolkas som en naturlig kamp mellan olika idéer och naturligt ont inflytande. Den mest sofistikerade formen är att inte tala om mörkrets makter, utan betrakta det som ett irrelevant ämne.

Avskaffandet av djävulen och andemakter gör oss kristna värnlösa. Vi saknar då vapen i den andliga striden. Djävulens attacker definieras som naturliga händelser som vi får leva med och anpassa oss efter. Människans ondska blir då svår att hantera. Antingen bortförklaras ondskan och psykologiseras. Eller också blir det människan som är genuint ond, utan hopp. Tron på förekomsten av onda makter leder till att vi inte demoniserar människor. I stället kan vi älska dem som Guds avbilder, och får möjlighet att förmedla befrielse.

Det moderna icke-kristna tänkandet har försökt att förklara det onda utifrån endast naturliga utgångspunkter. Psykiatri och psykologi har ersatt bibeltro.

Asia Bibi är kvar i sitt gömställe

Pakistan. Det är fortfarande oklart när Asia Bibi, den kristna kvinna som den 30 oktober frikändes från en dödsdom för hädelse, ska kunna lämna sitt gömställe...

Expert: Regeringsförslag kan leda till övergrepp på barn

Könsbyte. S/MP-regeringens förslag om att tillåta könsalternerande kirurgi på barn utan föräldrars medgivande har fått hård kritik. Förslaget sågas nu även av...

Många spekulationer om Bibelns Antikrist

Ledare Ett politiskt system Bibeln talar om Antikrist, den store motståndaren till Kristus. Uppenbarelseboken ger antydningar om en världsstat som ska uppstå och som ska ledas...