Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Centern gjorde fel vägval redan 1995 Foto: Maja Suslin/TT

Om C valt ett annat spår

Ledare · Publicerad 00:00, 17 sep 2022

Avgående Annie Lööf lämnar ett Centerparti i splittring – och i spillror. 

Det var ett avgörande felsteg att det svenska landsbygdspartiet valde det liberala ideologiska spåret vid Sveriges EU-inträde 1995. Tillsammans med dåvarande Folkpartiet anslöt sig nämligen C då till de europeiska liberalerna och dess ideologi.

Centerledningen hade i stället kunnat lyssna på andra röster inom det egna partiet och gjort som KD och M – blivit en del av den mer borgerliga, värdekonservativa och familjeorienterade kristdemokratiska europeiska familjen.

Det hade fått ideologiska återverkningar på flera plan, kunnat hejda rollen som stödparti till S de senaste åtta åren och gjort C ömsintare i försvaret av människovärdet.

Få politiker har som Annie Lööf, ständigt och okritiskt, i debatter hyllat den påstådda rätten att släcka ofödda barns liv, dessutom overkligt nog kombinerat med famösa kravet att detta även ska skrivas in i svensk grundlag.

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00