Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Centern gjorde fel vägval redan 1995 Foto: Maja Suslin/TT

Om C valt ett annat spår

Ledare · Publicerad 00:00, 17 sep 2022

Avgående Annie Lööf lämnar ett Centerparti i splittring – och i spillror. 

Det var ett avgörande felsteg att det svenska landsbygdspartiet valde det liberala ideologiska spåret vid Sveriges EU-inträde 1995. Tillsammans med dåvarande Folkpartiet anslöt sig nämligen C då till de europeiska liberalerna och dess ideologi.

Centerledningen hade i stället kunnat lyssna på andra röster inom det egna partiet och gjort som KD och M – blivit en del av den mer borgerliga, värdekonservativa och familjeorienterade kristdemokratiska europeiska familjen.

Det hade fått ideologiska återverkningar på flera plan, kunnat hejda rollen som stödparti till S de senaste åtta åren och gjort C ömsintare i försvaret av människovärdet.

Få politiker har som Annie Lööf, ständigt och okritiskt, i debatter hyllat den påstådda rätten att släcka ofödda barns liv, dessutom overkligt nog kombinerat med famösa kravet att detta även ska skrivas in i svensk grundlag.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00