Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden
1 Petrusbrevet 1:5

Världen idag

Ny teknik, inte klimatångest, kan lösa miljöproblemen

Ledare · Publicerad 00:10, 18 jan 2023

Klimatfrågan tvingar sig på världen och kommer att vara en central politisk fråga under decennier framöver. Allt fler platser på jorden kommer att påverkas med långtgående konsekvenser för hela mänskligheten.

I veckan släppte näringslivets tankesmedja Timbro en rapport med rubriken ”Klimatet vinner på tillväxt”. Den är skriven av Jonas Grafström, forskare inom nationalekonomi, med betoning på teknikutveckling och miljö.

Det är en vanlig föreställning att ekonomisk tillväxt står i motsats till förbättringar av klimat och miljö. Den annalkande klimatkrisen måste därför mötas, tänker man, med lägre tillväxt. Logiken är klar: Om det är tillväxt som orsakat skadan, då finns botemedlet i en avskaffad tillväxt.

Men rapporten visar att det är ett felaktigt perspektiv. Ekonomisk tillväxt kan samverka positivt med klimatarbete:

• Under de senaste trettio åren har svensk ekonomi nästan fördubblats, befolkningen har växt med 1,6 miljoner invånare och samtidigt har koldioxidutsläppen under samma period minskat med 29 procent.

• Antalet personbilar har ökat och samtidigt har deras utsläpp minskat med 27 procent.

• Mängden koldioxid som används per BNP-enhet i Sverige har sedan 1990 gått ner med närmare 60 procent.

Bakom dessa positiva siffror finns ett samspel mellan tuffare lagstiftning, ny teknik, fri marknad och ekonomisk tillväxt. Utan tillväxt inga resurser för teknikutveckling.

Allt fler kristna är engagerade i miljö- och klimatfrågor; det följer naturligt utifrån kristen tro. Jorden har vi fått att förvalta – ”till att bruka och bevara den”, som 1 Mos 2:15 lyder i 1917 års översättning – inte förbruka och förstöra den.

Här behöver fler kristna tänka offensivt i sitt miljöengagemang. Det är ny och bättre teknik som kan lösa den tidigare och sämre teknikens avigsidor. Vi kan inte lösa klimatkrisen genom att sluta resa; vi måste uppfinna bättre sätt att förflytta oss på.

Vägen vidare är självklart inte enkel. All ny teknik har avigsidor – ibland stora sådana – som vad skärmar gör med läs- och skrivförmågan eller vilka nya miljöproblem som uppstår vid gruvbrytning av metaller till nya batterier. Men det går inte att backa historien, från bensinmotor till ångmaskin (som drevs av kol) till häst och vagn.

Och det löser inte våra problem att resa lite mindre med fossila bränsle än tidigare. Det vi behöver är bättre teknik.

Rapporten slutar med orden: ”Lägg klimatångesten på hyllan och sök till ingenjörsprogrammet i stället.” Det är i hög grad en kristen attityd.

Det är ny och bättre teknik som kan lösa den tidigare och sämre teknikens avigsidor.

Organisationer larmar: Tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer

Ökade kostnader för mat, el och räntor gör det svårt för familjer att få ihop vardagen och barnen... måndag 20/3 13:00

Veckans KD-affär vittnar om en partikultur på glid

Ledare För ett halvår sedan fick Kristdemokraterna gå in i regering som näst starkaste parti. Det var en... lördag 18/3 00:10