Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

En surrogatmamma i Thailand med sina barn. Foto: Apichart Weerawong / AP / TT

När sexualradikaler drar åt olika håll

Ledare · Publicerad 00:01, 13 mar 2017

I lördags arrangerade RFSU barnvagnsmarsch om mödra­dödlighet och abort. Just detta att bebisar i barnvagn ”deltar” i marschen och avbildas som abortförespråkare, är rätt motsägelsefullt. Det är även begreppet ”rätten till den egna kroppen”. Varför vill då RFSU och andra ”bestämma över kvinnors kroppar” från graviditetsvecka 22 och framåt? 

RFSU vill också, tillsammans med bland annat RFSL, införa surrogatmödraskap i Sverige. Motiveringen är densamma: ”kvinnors rätt att fatta beslut om sina egna kroppar.” Frågan splittrar emellertid den sexualpolitiska och feministiska rörelsen i världen, även i Sverige, där RFSU och RFSL står rätt isolerade på ena kanten. Feministiskt initiativ är bland de tydliga motståndarna på den andra sidan. De anser att surrogatmödraskap innebär könsmaktsförtryck, exploatering av kvinnor och att det legitimerar ett synsätt på kvinnokroppen som en behållare, där livmodern blir en vara som används i produktion och handel med barn. 

Samma splittring gäller i frågan om prostitution. RFSU är kritiska till sexköpslagen och RFSL vill avskaffa den och göra det lagligt att köpa kvinnors kroppar. Detta trots att sexköpslagen har varit det effektivaste verktyget för att motverka trafficking och människohandel för sexuella ändamål och hindra etablerandet av människohandelsnätverk i stor skala i Sverige. 

Vid en EU-konferens om människohandel som nyligen arrangerades av bland annat Uppsala universitet, där deltagare från ett flertal olika EU-länder medverkade, kom frågan om rehabilitering av kvinnor som utsatts för tvångsprostitution och människohandel, upp på agendan. En av de medverkande, en överläkare och traumaexpert, pekade på betydelsen av en fadersfigur för kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp. Traumaexpertens erfarenheter från 30 års arbete i klinisk verksamhet, visade just detta. 

Överläkaren berättade om möten med kvinnor som utsatts för incest, våldtäkt, misshandel och sexuell exploatering av män. Kvinnorna fick rita en bild av hur de såg sig själva när de först kom till terapin. Oftast var det mörka, destruktiva bilder. En kvinna ritade sig själv i händerna på ett stort, vidrigt monster som ströp henne. En annan ritade sig själv som liten flicka där skammen, rädslan och smärtan lyste igenom. Traumaläkaren visade sedan bilderna som kvinnorna ritat när de kommit igenom terapin och behandlingen. Kontrasten var total. På dessa teckningar strålade ljus och hopp och upprättelse igenom. 

I det europeiska arbetet mot människohandel och sexuell exploatering av kvinnor förenas män och kvinnor, representanter från civilsamhället, myndigheter och instanser. Det handlar om människor som har helt motsatt politisk ståndpunkt i många frågor. Men det som förenar är en gemensam önskan om att ge upprättelse till utsatta kvinnor. På samma sätt stöds kampanjen mot surrogatmödraskap, #StopSurrogacyNow, av en global rörelse av kvinnor som är väldigt mångskiftande, både etniskt, religiöst, politiskt och kulturellt.

Om människovärdet och mänskliga fri- och rättigheter står i fokus, borde alla goda krafter kunna samverka. 

Om människovärdet och mänskliga fri- och rättigheter står i fokus, borde alla goda krafter kunna samverka.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...