Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Polariseringen i USA har påverkat Sverige som börjar gå mot liknande tendenser. Det konstaterar ledarskribenten och varnar för att detta bland annat suddar ut gränsen mellan politik och personlig identitet. Foto: Unsplash

Misstag att låta politik få definiera personlig identitet

Ledare · Publicerad 00:00, 22 jul 2022

USA blir ett alltmer polariserat land. Mellan demokrater och republikaner finns en avgrundsdjup och växande klyfta. Redan 2014 visade undersökningar gjorda av Pew Research Centre att republikaner och demokrater ”är mer splittrade efter ideologiska linjer – och att partipolitisk antipati är djupare och mer omfattande – än någon gång tidigare under de senaste två decennierna.” Det senaste decenniet har enbart förvärrat den utvecklingen.

Polariseringen i Sverige är inte på den nivå vi ser i USA, men tendensen är likartad och med viss fördröjning importerar vi det som redan åsamkat så mycket skada där. Dit hör att politiska perspektiv blir en allt tydligare del av den personliga identiteten, av vem man är som människa. Det kan få som konsekvens att du kastas ut ur ditt politiska parti om du blir förälskad i en person med en annan politisk övertygelse.

Vi lever i konsekvenserna av Carol Hanisch paroll att det personliga är politiskt. Carol Hanisch är en radikalfeministisk aktivist som myntade uttrycket redan 1969. Hennes poäng är att personliga problem bör betraktas som politiska problem. Därmed är lösningen på problemen alltid kollektiva politiska lösningar. Så dras människans hela existens in i politikens sfär. Människan reduceras till homo politicus.

Detta syns alltmer i människors reaktion inför kristen tro. För många är politiska och etiska frågeställningar grindvakter i frågan om livsåskådning och tro. Enbart den tro som bejakar vissa utvalda övertygelser som är typiska för vår tid anses värd att undersöka eller ens visa respekt.

Varför ska man vara kristen? Det handlar inte om de dagsaktuella debattämnena. Ytterst handlar det om att undersöka andra och mycket större och viktigare frågor. Finns det en Gud – en personlig, intelligent och kärleksfull skapare av det universum vi är en del av? Som skapare av mig? Är Jesus från Nasaret genom uppståndelse från de döda bevisad vara Guds Son? Är jag av honom personligt inbjuden till en gemenskap som aldrig kommer att avbrytas?

Med orden i Joh 17:1: ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.”

Kristen tro har självklart konsekvenser på livets olika områden. På ledarsidan fortsätter vi argumentera för kristna perspektiv på kyrka och samhälle, vi bidrar med analyser av etiska frågeställningar och bekräftar att politik har sin betydelsefulla plats. Men det sker utifrån en hierarki av övertygelser där sanningen om Gud har den definierande positionen.

Polariseringen i Sverige är inte på den nivå vi ser i USA, men tendensen är likartad och med viss fördröjning importerar vi det som redan åsamkat så mycket skada där.

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Internt stöd för Trump efter razzia

USA. Att den federala polisen FBI har sökt igenom Donald Trumps egendom Mar-a-Lago i Florida har utlöst... torsdag 11/8 14:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:10

Låt oss ivrigt söka vinna Andens gåvor

Krönikor Måndag morgon i Kenya. Huvuduppdraget med kampanj och kvinnokonferens var avklarat. Människor hade... torsdag 11/8 00:00

Biskop kallade muslimer för ”trossyskon”

Svenska kyrkan. ”Mina muslimska trossyskon.” Så skriver Växjö stifts biskop Fredrik Modéus på Twitter när han... torsdag 11/8 08:30

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier