Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Lewi Pethrus brann för att påverka samhället utanför kyrkan och det gav som resultat nya mediasatsningar. Foto: Pressens Bild/ TT

Media och kristen tro

Ledare · Publicerad 00:00, 30 apr 2018

Väckelserörelsen i Sverige har alltid använt sig av media för att sprida budskapet om Jesus Kristus till svenska folket. Väckelseledaren CO Rosenius drev den kristna tidningen Pietisten på 1800-talet, där PP Waldenström tog över som redaktör efter Rosenius död. Pietisten var vid den tidpunkten Sveriges största tidning med dubbelt så stor upplaga som Aftonbladet. Genom Pietisten spreds Guds ord till hela Sverige. Tidningen innehöll framförallt ganska ingående bibelstudier.

De samfund som växte fram utifrån 1800-talets väckelse startade tidningar och bokförlag. Ibland var det enskilda entreprenörer som tog initiativet, ibland en inflytelserik pastor som kunde samla resurser för en satsning. Men det kryllade av tidningar, böcker och bokutgivning som en följd av väckelsen. Inom Missionsförbundet växte det fram en numera bortglömd dagstidning – Svenska Morgonbladet – som gavs ut under många år, och som lades ner några år efter att Dagen-satsningen började 1945.

Den framväxande pingströrelsen var mycket aktiva på medieområdet. Förlaget Filadelfia grundades på ett tidigt stadium och Evangelii Härold blev snabbt det samlande organet för Pingströrelsen. Att ge ut skivor med kristen musik blev efterhand en viktig verksamhet. Genom Evangeliipress och Hemmets vän i Örebro koncentrerades inte alla mediesatsningar i pingströrelsen till Stockholm.

1945 tog Lewi Pethrus det djärva initiativet att starta tidningen Dagen. På femtiotalet initierade han satsningar på kristen radio, och gick förbi radiomonopolet, genom satsningen på IBRA. Med Sverre Larsson som motor gjordes en satsning på kristen TV inom pingströrelsen med TV Inter.

De senaste 50 åren har kristen medieverksamhet mest präglats av neddragningar, nedläggningar och fusioner. På nittiotalet slog man samman Evangelii Härold, Örebromissionens tidning Missionsbaneret, Helgelseförbundets tidning Trons segrar och Alliansmissionens tidning till en gemensam tidning med namnet Petrus. Efterhand blev Petrus en bilaga i Dagen, och senare lades hela Petrusprojektet ned.

Entreprenörskap har dock fortsatt i modern tid trots omfattande nedläggningar och krympning av äldre bokförlag och tidningar. Ett unikum är Smålandsprofilen Börje Claesson som efter uppnådd pensionsålder lyckats bygga upp en internationell kristen mediekoncern med TV-satsningar som främsta kännetecken. Även Livets ord har varit handlingskraftiga på medieområdet. Ulf Ekman startade tidningen Magazinet. När Magazinet lades ner växte visionen om tidningen Världen idag växte fram, som en entreprenörsdriven satsning från bland annat Ruben Agnarsson.

Trots den förändrade tekniken är behovet större än någonsin av bra kristen litteratur och kristna tidningar. Om man läser texterna i mobilen, eller i datorn eller på papper är en helt oväsentlig fråga. Genom den nya tekniken har TV fått helt andra möjligheter och kanaler. Det avgörande är att Guds ord når ut till en bred allmänhet. Det behövs visioner och handlingskraft för framtida kristen media, och här behöver kreativa kristna företagare och församlingsrörelser samarbeta för att fortsatt sprida Guds ord på svenska språket.

Kristen tro och kristet lärjungaskap brukar präglas av att vi är ett läsande folk. Förr kallades vi kristna för läsarna. När Bibeln nu översätts till olika minoritetsspråk för första gången på olika platser runt om i vår värld, handlar det i vissa lägen om att för första gången skapa ett skriftspråk för den aktuella folkgruppen. Reformationen präglades av läsning. I dag kan vi sprida Guds ord och bra texter på många olika sätt och kanaler. Låt oss ännu mer ta tillvara på den möjligheten.

Det behövs visioner och handlingskraft för framtida kristen media, och här behöver kreativa kristna företagare och församlingsrörelser samarbeta för att fortsatt sprida Guds ord på svenska språket.

SKR uppvaktade Migrations- verket med 18 400 namn

Aktion. Lyfte fram konvertiternas situation På torsdagen möttes Sveriges kristna råd (SKR) och Migrationsverket för samtal om hantering av asylärenden som rör konvertiter. Samtidigt...

Vad kan förklara de ökade sexualbrotten?

Ledare Eskalerande statistik enligt Brå-rapport Så har då Sverige till slut fått en statsminister. Socialdemokrater och Miljöpartister kan nu regera vidare med Vänsterpartiets och nu även de två...