Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Det är självklart viktigt i en demokrati att ha tuffa och skarpa debatter. Åsikter och argument måste få skärskådas och kritiseras. Men det ska inte ske på bekostnad av respekt för personen eller med stängda öron som omöjliggör dialog, skriver Stefan Gustavsson i dagens ledare. På bilden syns samtliga partiledare under gårdagens partiledardebatt. Foto: Adam Ihse / TT

Måla inte upp politiska motståndare som fiender

Ledare · Publicerad 00:00, 16 aug 2018

Den senaste presidentvalskampanjen i USA präglades av en förfärande polarisering, med förakt för motståndarsidan. Ingen drev den utvecklingen hårdare än Donald Trump, med sitt hån av medier och etablissemang. Men det gällde också Hillary Clinton, synliggjort i hennes formulering om Trump-anhängare som ”a basket of deplorables”, en korg av beklagliga.

Tyvärr gäller denna utveckling inte enbart andra sidan Atlanten, utan samma polarisering sker på många håll i västvärlden. Det ger anledning till oro. Den svenska valrörelsen är i gång på allvar och den politiska temperaturen stiger. Nu ska argument slipas, budskap paketeras och fiender identifieras. Att tonläget gradvis kommer att höjas fram till valdagen hör till det politiska spelets gång. Men det sker denna gång med bakgrund av en växande polarisering.

Vi har bakom oss en längre period av attityder som inte befrämjar det öppna samhället: Vuvuzelor som stör politiska möten, politiker som inte vill hälsa på motståndare, kritiker som står med ryggen vänd mot talare på politiska möten och en attityd där det ansetts moraliskt överlägset att vägra ta debatten.

Samtidigt har näthatet fortsatt att växa, misstänksamhet och konspirationsteorier mot medier och etablissemang har fortsatt att frodas, och konstruktiv analys och dialog lyser ofta med sin frånvaro. I stället läggs fokus på att måla fiendebilder. Det är en farlig utveckling.

Den internationella humaniströrelsen antog nyligen Auckland-deklarationen mot splittrande politik (”the politics of division”). Det hör inte till vanligheterna att vi på ledarsidan lyfter fram deklarationer från Humanisterna, men här finns det perspektiv som många kan enas om.

Auckland-deklarationen ”uppmanar våra folkvalda att inte falla in i en polariserad retorik, göra grova förenklingar eller sprida falska budskap. För att förtroende för folkvalda och demokratin ska upprätthållas, är det nödvändigt att politiker avstår från avsteg från den saklighet som medborgarna förväntar sig av dem.” De svenska humanisternas ordförande Anna Bergström säger: ”Enkla lösningar är inte svaret på komplexa problem. Inte heller är lösningen på dagens samhällsproblem att måla ut vissa grupper som ’fienden’.”

Inställningen att min motståndare inte bara har en annan uppfattning än jag, utan är en ond person och därför min fiende, är destruktiv. En sådan attityd undergräver det demokratiska samhället.

Det är självklart viktigt i en demokrati att ha tuffa och skarpa debatter. Åsikter och argument måste få skärskådas och kritiseras. Men det ska inte ske på bekostnad av respekt för personen eller med stängda öron som omöjliggör dialog. Som den amerikanske författaren Stephen Covey har sagt: ”De flesta människor lyssnar inte med avsikt att förstå; de lyssnar med avsikt att ge ett svar.”

I valrörelsetider blir det extra viktigt att gå bakom smarta svar och medie­tränade citatbubblor för att försöka förstå den drivande tanken bakom en viss position – och göra det innan jag börjar kritisera den. Vad är det viktigaste skälet min meningsmotståndare har för sin uppfattning, och finns där någonting jag kan instämma i?

Vi behöver tillsammans, oavsett politisk uppfattning, hjälpas åt att skapa ett bättre samtalsklimat och därmed bättre förutsättningar för en fungerande demokrati.

Inställningen att min motståndare inte bara har en annan uppfattning än jag, utan är en ond person och därför min fiende, är destruktiv. En sådan attityd undergräver det demokratiska samhället.

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Boråspastorer avtackas efter 30 år i samma församling

Stafettväxling. I helgen avtackas Peder Teglund som pastor för Borås Kristna Center, en församling han grundade för 30 år sedan. Samtidigt installeras hans ersättare...