Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Livsfarligt att vara kristen

Ledare · Publicerad 00:00, 12 jan 2018

Var tolfte kristen i världen förföljs på grund av sin kristna tro. Under förra året dödades över tretusen kristna och över 215 miljoner kristna upplevde stark förföljelse. När Open Doors i veckan släppte sin årliga rapport ”World Watch list” över de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst, visar rapporten att förföljelsen blir både svårare och allvarligare, och att inga tendenser visar att det kommer att bli lättare framöver.

Open Doors "World Watch List" är viktig, inte minst med tanke på att Migrationsverket fortsätter att utvisa kristna konvertiter som sökt asyl i Sverige till länder där de riskerar att utsättas för dödsstraff eller tortyr på grund av sin kristna tro.

Listan behövs för att synliggöra hur allvarlig situationen för förföljda kristna faktiskt är. Förföljelsen och dödshoten är på riktigt, inte bara något asylsökande konvertiter i Sverige ”hittar på”.

Migrationsverket har, med rätta, fått massiv kritik för hanteringen kring svenska konverteringsärenden. Både tolkar och Migrationsverkets handläggare har uppvisat en enorm okunskap kring kristen terminologi och situationen för kristna i exempelvis Afghanistan och Pakistan, vilket fått förödande konsekvenser.

Dessa länder står som nummer två respektive fem på "World Watch"-listan, vilket innebär att det är länder där förföljelsen av kristna är extrem.

Enligt listan har konvertiter i Afghanistan i många fall ansetts psykiskt och mentalt svaga, och konvertiter som vägrar återgå till islam har tagits in på psykvården för att ändra sig. Kristna konvertiter blir misshandlade av sina grannar och familjemedlemmar och får sina hus totalförstörda. Kristna konvertiter utsätts för tortyr och dödas, och våldsnivån mot kristna är mycket hög. Risken att dödas för sin kristna tros skull är överhängande.

I somras dödades en kristen hjälparbetare från Tyskland som bott i Afghanistan i 13 år, och den afghan som hade vaktat det inhägnade område där hon befann sig halshöggs.

Rankningen i "World Watch List" skiljer mellan två typer av förföljelse: dels våld, dels förtryck. Det förtryck som kristna möter delas upp i fem olika områden: privatlivet, familjelivet, det sociala nätverket, livet som medborgare, samt kyrkolivet. Även i Europa förföljs kristna och där utsätts kristna mestadels för förtryck men även visst våld. I Frankrike var det hela 41 attacker mot kyrkor under förra året, och totalt riktades attacker mot 101 kyrkor och andra kristna byggnader i Europa.

I somras presenterade Open Doors en rapport som visar hur kristna flyktingar förföljs även i Sverige. Över hälften av flyktingarna som medverkade i rapporten hade utsatts för våldshandlingar minst en gång på grund av sin kristna tro, och nästan hälften hade blivit dödshotade i Sverige.

Till skillnad mot exempelvis USA, som har en egen ambassadör för religionsfrihet, finns en påtaglig nonchalans från svenska myndigheter gällande förföljda kristna i Sverige, trots att religionsfrihet är en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna. Att regeringens utrikesdeklaration inte nämnde förföljelsen av kristna i världen med ett enda ord talar sitt tydliga språk.

Konvertiter och kristna asylsökande är en mycket utsatt grupp, och svenska myndigheter behöver arbeta för att öka kunskapen kring kristna konvertiter och de folkrättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter som Sverige förbundit sig att följa.

Det är hög tid att Migrationsverket ändrar den praxis som innebär att kristna konvertiter utvisas till länder där de riskerar att utsättas för tortyr och omänsklig och förnedrande behandling – eller rent ut sagt döden.

Över hälften av flyktingarna som medverkade i rapporten hade utsatts för våldshandlingar minst en gång på grund av sin kristna tro, och nästan hälften hade blivit dödshotade i Sverige.

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...