Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Foto: Balazs Mohai / AP / TT

Låt oss säga JA till livet

Ledare · Publicerad 00:00, 18 dec 2017

Den senaste söndagen, tredje advent, har det varit Livets söndag i kyrkorna i Sverige. Det är ett initiativ från biskop Anders Arborelius, men ett antal kyrkor och samfund har under ett antal år aktivt ställt sig bakom initiativet, bland annat trosrörelsen. Det visar att Livets söndag berör en gemensam kristen nämnare.

Bibelns budskap och en kristen värdering är att varje människa är unik, har ett unikt värde och är skapad till Guds avbild. Psalmisten uttrycker i tacksägelse: ”Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själv vet det så väl” (Psaltaren 139:14).
Detta värde gäller oavsett ålder, kön, etnicitet, intelligens, utbildningsnivå, hälsotillstånd eller produktionsförmåga.

Denna grundläggande kristna värdering medför sammanfattningsvis att slaveri, rasism, avsaknad av rättsskydd för ofödda barn, en kränkande behandling av kvinnor, antisemitism – ja listan kan göras lång på sådant som blir moraliskt fel och omöjligt om man utgår från den grundläggande kristna värderingen om alla människors lika värde. Ett människovärde som har sin grund i att alla människor är skapade av Gud.

Den kristna kyrkan har sedan sin början värnat om det svagaste och mest utsatta livet. De ofödda och nyfödda barnen var hotade i Romarriket för 2000 år sedan. De sorterades in i önskade eller oönskade. Den kristna kyrkan och de första generationerna av kristna protesterade mot denna bristande respekt för livet och menade att alla barn var önskade. Bland annat tog man tydligt ställning mot aborter och den hemska praxisen att sätta ut oönskade barn efter födseln.

Människovärdet är utsatt för attack på olika sätt i det moderna samhället. Människans värde bestäms ofta av om man är önskad och produktiv. Det svaga sorteras bort. Människor som inte är ekonomiskt produktiva betraktas i stigande grad som en belastning. Det mänskliga livet är bräckligt, och hänger konstant på en skör tråd. Allra mest bräckligt är det i livets början och i dess slutskede.

Vi tror ofta att dagens västvärld hyllar principen om människans okränkbara och lika värde. Vi har lämnat kommunismens, fascismens och nazismens massmördande bakom oss. System där människor värderades utifrån i vilken utsträckning man var av rätt ras och ställde sig lojala med den förtryckande staten och härskaren. Men människovärdet rämnar även i den upplysta och humanistiska västvärlden. Sjukvården har i praktiken blivit ett slags avrättningskliniker där aborterade foster i värsta fall kan lämnas att självdö i rondskålar. Dödshjälpsdebatten växer i styrka och hotar människovärdet i livets slutskede. Dödshjälp blir allt vanligare i ett antal västländer.

I dessa dagar, när vi snart ska fira att Jesus föddes som ett oskyddat barn, kan vi på ett särskilt sätt få uttrycka vår förundran över och uppskattning av livet, alltifrån dess början till dess slut. Låt oss åter säga ett tydligt JA till livet och ett JA till livets Herre. Han som är skaparen av allt liv och som vill liv i gemenskap med Honom.

Den kristna kyrkan har sedan sin början värnat om det svagaste och mest utsatta livet.

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55