Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Som kristna är det vår uppgift att be för överheten och att utgöra ett profetiskt alternativ. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Låt oss be för valet!

Ledare · Publicerad 00:00, 27 aug 2018

Vi närmar oss ett nytt val i Sverige och osäkerheten är större än någonsin. Tre politiska block konkurrerar om makten. Att bilda en majoritetsregering ser nästan omöjligt ut utifrån dagens opinionssiffror. Det som är nödvändigt är att mejsla fram en regering som inte en majoritet av den nyvalda riksdagen röstar emot.

Varken det rödgröna blocket eller allianspartierna räknar med att få egen majoritet. Inflytande i regeringsförhandlingar beror inte bara på ett partis storlek, utan också på att man befinner sig i mitten av den politiska skalan, och därmed kan vara en möjlig samarbetspartner för olika regeringskonstellationer.

På grund av den logiken har Miljöpartiet och Centerpartiet haft ett större politiskt inflytande i vissa perioder än vad deras mandatantal i riksdagen har visat.

En tysk lösning, med ett regeringssamarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, förordas av vissa debattörer. Det strider dock mot svensk politisk tradition. Talmannen kommer hur som helst att få en nyckelroll efter valet när det gäller att forma en ny regering. Troligen får partiledaren för det största partiet i något av de etablerade politiska blocken uppdraget att försöka bilda regering. Det handlar då om Stefan Löfven eller Ulf Kristersson. Om någon av dessa misslyckas med en regeringsbildning blir det en ganska öppen fråga hur en regering ska formas.

Om Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna, och alliansblocket blir mindre än det rödgröna blocket, är ett möjligt scenario att Liberalerna och Centerpartiet ger stöd åt en ny socialdemokratisk regering. Om allianspartierna blir större än de rödgröna partierna, vilket förutsätter att Kristdemokraterna når över 4 procent, är ett scenario att en alliansregering bildas som räknar med att SD inte röstar bort dem.

Det gör SD till ett vågmästarparti, med ett stort inflytande som kan avgöra vem som ska regera.

Som kristna behöver vi be för valet. Vi ska ständigt be för överheten och vi behöver be för den kommande regeringsbildningen, så att det kan bildas en stabil regering med förmåga att leda landet.

Som kristna lever vi också i en profetisk dimension. Det innebär att vi liksom Bibelns profeter lever i ett spänningsfält mellan hopp och förtvivlan, tro och en skeptisk realism, och en djup medvetenhet om Guds oändliga kärlek och nåd. Samtidigt lever vi med en smärtsam medvetenhet om syndens verklighet och skadeverkningar.

Som kristna är vi himmelrikets medborgare. Vi hör till ett annat rike, där Kristus är vår konung. Vi är här som gäster och främlingar. Ändå uppmanar Bibeln oss att söka vårt samhälles bästa när vi lever här i exil. Vi kan aldrig bli helt allierade med den politiska makt som råder här och nu, utan behöver utgöra ett profetiskt alternativ.

Vad innebär då det? Ja, i en valrörelse som strikt fokuserar på det som sker i Sverige, behöver vi även peka på de internationella perspektiven. I en valrörelse där plånboksfrågor och materialistiska perspektiv dominerar, behöver vi lyfta blicken och peka på evigheten och förgängligheten i denna världens rikedomar. På behovet av värderingar och existentiella perspektiv. I en valrörelse som riskerar att fokusera på starka och viktiga väljargrupper, behöver vi påminna om de svaga och utsatta - vilket även inkluderar de ofödda.

I vår förbönstjänst för överheten behöver vi helt enkelt lyfta fram de frågor och perspektiv som vi tror ligger på Guds hjärta. Låt oss tillsammans be för valet och den kommande regeringsbildningen!

I vår förbönstjänst för överheten behöver vi helt enkelt lyfta fram de frågor och perspektiv som vi tror ligger på Guds hjärta.

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...