Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

En teologisk analys av Martin Modéus, utifrån dennes bokproduktion, konstaterar att nye ärkebiskopens teologi mer har människan än Gud i centrum, menar ledarskribenten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Låt inte sekulär-humanismen ge tolkningsmönster för kristen tro

Ledare · Publicerad 00:10, 19 nov 2022

Andra söndagen i advent tar Svenska kyrkan emot sin nye ärkebiskop, Martin Modéus. Inför skiftet på ärkebiskopsstolen har Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik vid Enskilda högskolan i Stockholm, gjort en teologisk analys av Martin Modéus utifrån hans bokproduktion. Texten finns i Kyrkans Tidning med rubriken ”Så ser den nya ärkebiskopens teologi ut”.

En av slutsatserna lyder: ”Modéus uttrycker det inte själv men jag uppfattar hans teologi som antropocentrisk, det vill säga att tron, gudstjänsten, längtan efter andlighet är människans öppnande inför Gud och mysteriet.” Teologiskt är det svårt att se det enbart som en komplimang. Teologin har inte människan som centrum utan Gud – ordet teologi betyder ju läran om Gud.

Wigorts Yngvesson redovisar ordsökningar i fyra av Modéus böcker: Begreppet ”Kristus” används 68 gånger, ”Jesus” 492 gånger och ”Gud” 2 076. Samtidigt återfinns begreppen ”uppenbarelse” och ”sanning” nästan inte alls. Det är det allmänna och abstrakta (Gud) som står i centrum, inte det anspråksfulla och särskiljande.

År 2001 publicerade Ylva Eggehorn en bok med titeln Språk för en vuxen tro. Den titeln har efterhand blivit ett allmänt återkommande uttryck – och det med all rätt. Barnets enkla och naiva tro behöver utvecklas. Att inse tillvarons komplexitet, att utveckla förmågan att uppfatta nyanser och att leva med mångtydighet utgör nödvändiga delar av ett vuxet och moget förhållningssätt till verkligheten.

Det är tragiskt när kristna stagnerar på trons område och står kvar i barndomens söndagsskolevärld, utan att ta med sig tron i den mognadsprocess som präglar det övriga livet. Som Paulus säger: ”Bröder, var inte barn till förståndet. Nej, var barn i fråga om ondskan och vuxna till förståndet” (1 Kor 14:20).

Samtidigt måste det vara en mognadsprocess in i den kristna tron, inte ett utslätande av tron utifrån omgivningens perspektiv och kategorier.

I Kolosserbrevet uttrycks det så här: ”Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud” (1:9–10). Det är fördjupad kunskap om Gud och Guds vilja som är den vuxna trons mål, inte en gradvis växande otydlighet. Enligt Kolosserbrevet finns den kunskapens alla skatter i Kristus Jesus.

Här blir frågan om trons språk viktig. Självklart måste kristna i varje tid och på varje plats finna ett språk som uttrycker den kristna tron. Uppenbarelsen i Bibeln har ju inte kommit till oss i 2020-talets svenska språkdräkt; den gavs oss ursprungligen på andra språk i andra kulturer.

Men när vi ska uttrycka den kristna tron i vår tid kan vi ändå inte gå förbi den bibliska språkdräkten. Gud har valt att, som en avgörande del av sin kommunikation, ge oss en språklig och skriftlig uppenbarelse.

I kyrkans historia ser vi hur kristna återkommande frestats att läsa den uppenbarelsen utifrån kategorier lånade från andra sammanhang. Så möter vi kyrkofäder som låter nyplatonska kategorier färga för mycket av förståelsen av tron, eller giganter som Thomas av Aquinos, som tenderar att forma en syntes mellan Skriften och Aristoteles filosofi.

Och i vår tid finns frestelsen att låta vår sekulär-humanistiska (antropocentriska) och hyperindividualistiska kultur ge oss tolkningsmönstret för vår kristna tro.

Det latinska uttrycket semper reformanda betyder ”ständig reformation”. Varje tid behöver återvända till den bibliska uppenbarelsens kategorier och begrepp.

I kyrkans historia ser vi hur kristna återkommande frestats att läsa den uppenbarelsen utifrån kategorier lånade från andra sammanhang.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Tre skäl till Kinas hårda covidregler

Covid. Som en annan planet. Så beskriver kineser fotbolls-VM som pågår i Qatar och som visas på statliga... måndag 28/11 12:50

Dubblad ISK-skatt – trots löfte från regeringen

Budget. Skatten på ISK-sparande blir dubbelt så hög nästa år på grund av att statslåneräntan höjs.... måndag 28/11 10:00