Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Larmen från äldreomsorgen

Ledare · Publicerad 00:00, 21 nov 2011

Alliansregeringen agerar nu efter alla larmrapporter om vanskötsel inom äldreomsorgen. Det är nödvändigt. De interiörer som visats har varit direkt motbjudande, inte minst inom den verksamhet som bedrivs av Carema Care. I Stockholms stad gick man så långt att en upphandling inom äldreomsorgen direkt avbröts. Omgående blev Carema Care fråntagen ansvaret för några äldreboenden. Äldreminister Maria Larssons (KD) ansvarsområde har därmed hamnat i fokus. Beskedet att tillsynsverksamheten ska skärpas är nödvändigt. 
Det är inte en dag för tidigt att finansminister Anders Borg (M) nu ger besked om en snabbutredning för att försöka täppa till skatteflykten genom höga räntor på internlån. Under lång tid har denna metod med omfattande ränteavdrag varit väl känd från Skatteverkets, riksdagens och regeringens sida. Ändå är det paradoxalt att det är först när riskkapital tjänar pengar på social omsorg och utbildning, och för dessa vinster skattefritt ut ur landet, som en kraftfull reaktion kommer.

Konsekvenserna för näringslivet kan inte underskattas. Skatteregler kan inte införas enbart för välfärdsföretag, utan måste gälla lika för alla. För företagen har de svenska reglerna om ränteavdrag varit synnerligen förmånliga och fungerat som en positiv faktor för etablering av verksamhet i vårt land.
Frestelserna att överutnyttja och missbruka systemet verkar nu har nått den nivån att regelverket nått vägs ände – till skada även för de som agerat inom lagens råmärken. Så är det alltid med fuskare som missbrukar goda intentioner. Deras osolidariska beteende går ytterst ut över alla andra och försämrar till sist situationen för samtliga.

Alliansregeringen vill även medverka till att meddelarfrihet införs för anställda inom privat utförd social verksamhet. Justitieminister Beatrice Asks (M) besked på denna punkt måste välkomnas och innebär att anmälan om missförhållanden lättare kommer i dagen. Att anställda i kommunen haft meddelarfrihet till pressen om situationen på sin arbetsplats, medan samma verksamhet med privata utförare inte haft denna rättighet, har länge framstått som orimligt. Det är på tiden att denna skillnad nu försvinner.
I nyhetsrapporteringen om situationen inom äldreomsorgen i landet vill gärna äldreminister Maria Larsson (KD) peka på att 75 procent av de som får denna tillsyn är belåtna. Ändå måste siffran 25 procent, en av fyra inom äldreomsorgen, inte är tillfreds väcka en allvarlig fråga hur det ser ut med empati, tid, personal och omsorg för våra äldre.

Carema Care har i hög grad misskrediterat riskkapitalister som utförare inom den sociala välfärdsssektorn. Kyrkorna och övriga folkrörelser var nog de som många inom allianspartierna hoppades skulle vara beredda att gå in som utförare och entreprenörer i större utsträckning än vad som blev fallet när Alliansen drev igenom möjligheten till ökad valfrihet och större mångfald.
Ett omtag, med större vilja att satsa från kristenhetens sida på den sociala omsorgssektorn och utbildning, ligger helt rätt i tiden och skulle välkomnas!

Världen idag
ledarsidan@varldenidag.se 

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...