Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Kyrkan central för fritt Sydsudan

Ledare · Publicerad 06:51, 13 jul 2011

Sydsudan firade i helgen sin tillblivelse som världens 193:e självständiga stat. Inte så mycket har nämnts i svensk media om att det land som nu fötts, inte bara har en kristen majoritetsbefolkning, utan också är ett exempel på en kraftig kyrklig tillväxt. Friheten för sydsudaneserna har kostat mycket blod, efter flera decenniers strider mot regimen i Sudans huvudstad Khartoum. Två miljoner människor har fått betala med livet i kampen för ett fritt Sydsudan.
Sudan, Afrikas till ytan största land, har utöver diktatur och fattigdom, lidit av sin etniska och religiösa delning mellan den norra, makthavande delens arabiska muslimer och den fattiga, södra delens i huvudsak svarta befolkning med kristen eller animistisk tro. I perioder har också regimen försökt att tvångsislamisera den kristna och animistiska södern eller åtminstone tvinga på dem islamiska sharia-lagar.
I regionen finns mestadels traditionella afrikanska religioner och animism, men både islam och kristendomen är utbredd till följd av mission och andra kontakter. Den kraftiga tillväxt som kristendomen haft i just Sydsudan är imponerande. Från att tidigare ha varit i klar minoritet med bara fem procent av befolkningen har den kristna tron vuxit till att bli majoritetens livshållning, med 50-70% som kyrkomedlemmar.

Det långvariga inbördeskriget i södra Sudan förde med sig en stor tillströmning till de kristna kyrkorna. I kyrkorna fann en växande skara sydsudaneser inte bara ett andligt hem utan även en avgörande motvikt mot politisk, religiös och kulturell dominans från det muslimska norr. Till skillnad från striderna under 1960- och 1970-talen fick frihetskampen från 1980-talet och framöver en tydligare religiös karaktär. Den kristna tron och det engelska språket fungerade som viktiga sydsudanesiska markörer mot den islamiserande makten i norr.
Kristendomen kan därför sägas vara en central faktor i försöken att grunda en stat i Sydsudan. Det framgår bland annat av att en av de mest framstående företrädarna för en frigörelse begravdes i en katolsk kyrka i Sydsudan. Det var den nu avlidne grundaren och ledaren för befrielsearmén SPLA, John Garang. Utöver katoliker är anglikaner/episkopaler och presbyterianer stora kyrkor i den nyfödda staten.

Bland de fler än 200 olika folkgrupper som finns i Sydsudan är det nuer och dinka som politiskt dominerat i Sydsudan efter 2005 års självständighet från styret i Khartoum. Dinka är också det största inhemska språket med två-tre miljoner, medan Sydsudans officiella språk blir engelska, vilket kommer att borga för fortsatt närhet till USA och västvärlden.
Den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson (M) gjorde rätt när hon fanns på plats i den nya huvudstaden Juba för att markera den svenska närvaron vid den nya nationens födelse. Hennes besked – om fortsatt svenskt bistånd samt påtryckningar gentemot EU och FN att öka hjälpen – är viktigt.

Sydsudan, till ytan 1,5 gånger Sverige och med dryga åtta miljoner invånare, blir ett av världens absolut fattigaste länder. Läskunnigheten är endast 15 procent. Endast en procent av flickorna fullföljer grundskolan. Ändå har vi kunnat följa den spirande optimism och det obändiga hopp om en ljusnande framtid som finns hos den sydsudanesiska befolkningen, inte sällan med referenser till det kristna hoppet. Free – at last! Fria – till sist!

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Nytt franskt styre ska presenteras på onsdag

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande. Ersättare till... fredag 3/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda