Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Knutbyutredningen

Ledare · Publicerad 12:04, 12 dec 2007
Polisens envisa vägran att utreda centrala omständigheter kring mordet på Alexandra Fossmo och mordförsöket på Daniel Lindhe i januari 2004 blir allt mer besynnerlig. Redan tidigt stod det klart att Sara Svensson fått hjälp med att skaffa vapen, köpa ljuddämpare, ordna logi, organisera skjutövningar och förbereda maskering dagarna före de grova brott som hon åtalades för. Det står i dag helt klart att de personer och det kriminellt belastade umgänge som enligt våra domstolar förvandlade Sara Svensson till en kallhamrad mördare, nonchaleras fullständigt av de utredande poliserna. Detta trots att huvudpersonen Farid Lamranis namn nämns av Sara Svensson redan i det första polisförhöret samma dag som dåden genomfördes. De få sidor i förundersökningen som handlar om vapnet beskriver i första hand de uppmärksammade dykningar som engagerade den svenska marinen under en hel månad, medan den centrala frågan - varifrån Sara fått sitt vapen - undviks konsekvent i polisförhören. Och nu är mordvapnet dessutom förstört av SKL, på uppdrag av polisen i Uppsala.
Inga efterforskningar har gjorts efter Sara Svenssons medhjälpare. Inga mobiltelefonsamtal återskapades från Farid Lamranis mobiltelefon, trots intensiv telefonkontakt med Sara Svensson
dagarna före mordet. I förundersökning och rättegång beskriver Sara Svensson hur hon, av rädsla för repressalier från sina medbrottslingar, helst vill undvika att berätta hur hon fick tag i sitt vapen och hur hon lärde sig att skjuta. Hon uttrycker en rädsla inför vad som skall hända henne själv eller hennes pappa om hon avslöjar vad hon vet. En så
tydligt uttalad hotbild är ytterligare ett viktigt skäl för att utreda vilka dessa personer är och vilket ansvar de har. Men än idag är polisen ytterst förtegen om de uppgifter man faktiskt har om vapnets väg till Sara Svensson. Det svar från Marocko som Uppsala-polisen fick ett halvår efter det att Knutby-utredningen hade lagts ned, är exempelvis hemligstämplat. Därmed får inte allmänheten svar på frågan om Farid Lamrani överhuvudtaget suttit i fängelse i Marocko - vilket varit det officiella skälet till polisens passivitet.
Efter Världen idags uppmärksammade artiklar om poliskorruption och olaglig informatörsverksamhet i början av 2006, varnade justitiekansler Göran Lambertz för att det är ett stort samhällsproblem att poliser ljuger i rätten, bland annat
för att skydda sina informatörer. Några månader senare, i september förra året, kunde Världen idag avslöja att Farid Lamrani var polisinformatör och att vapnet som användes vid mordet med största sannolikhet kom från
vapenbeslaget i Grimslövshärvan och alltså varit i polisens förvaltning. Dagen efter detta avslöjande kom det helt
plötsligt in en dödsattest till den svenska folkbokföringen som uppgav att Farid Lamrani avlidit på Karolinska sjukhuset, trots att han skulle ha befunnit sig i Marocko. Polisens tafatta agerande i Knutby-målet håller nu på att bli en härdsmälta för hela den svenska poliskåren. En ordentlig granskning från justitiekanslern är kanske det enda som kan
hjälpa polisen till en förutsättningslös nystart i hela Knutby-utredningen.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...