Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Stefan Swärd Foto: Arkiv Världen idag

Klimatfrågan är ett globalt miljöproblem

Ledare · Publicerad 00:00, 14 dec 2011

Klimathotet uppfattas av världens miljöministrar som världens största miljöproblem. Frågan togs upp på 80-talet av den så kallade Brundlandtkommissionen som presenterade sin rapport 1987, där man hävdade att de kraftigt ökande koldioxidutsläppen leder till att det blir allt varmare i världen. Som en respons på detta bildades FN:s klimatkonvention 1992 som nästan alla världens länder har gått med i. Där erkänns att utsläppen av växthusgaser, där koldioxiden är den mest vanliga växthusgasen, är ett stort problem, och måste begränsas. Koldioxidutsläppen sker genom att kol används i stora delar av världen som energikälla och genom oljeanvändningen i transportsektorn framför allt. En tredje utsläppskälla är avskogningen. Skogen binder koldioxid, och i den omfattning som regnskogar har huggits ner senaste årtiondena har det också bidragit till att öka utsläppen.
Visst finns det en del som ifrågasätter klimatforskningen, framförallt i USA. Men man behöver komma ihåg att IPCC som organiserar klimatforskarna är en mycket bred forskarsammanslutning med cirka 3 000 forskare involverade från hela världen. Och man behöver komma ihåg att samtliga ledande vetenskapsakademier i världen står bakom klimatforskningen, så det är ingen udda riktning inom vetenskapen. Det var ju svenske forskaren Arrhenius som var banbrytande för över 100 år sedan med att klargöra hur det fungerar med växthusgaser och dess sammansättning i atmosfären och hur det påverkar temperaturen.

Man behöver dock komma ihåg att IPCC:s texter ibland har övertolkats. IPCC uttrycker sig ganska försiktigt och måttfullt, och pekar på osäkerheterna i sina rön. Texterna har dock använts väldigt politiskt och ibland citerats med en tvärsäkerhet som man inte hittar i IPCC:s egna ursprungstexter.

Men oavsett vad man tycker om klimatforskningen, så föreslår man ändå rätt åtgärder. Kolanvändningen är skadlig för miljön på många sätt, om detta borde det inte finnas någon oenighet. Och varför ska vi i vår generation plundra planeten på all olja och naturgas, ändliga resurser. Oljeanvändningen gör oss också beroende av några enstaka diktaturer. Avskogningen är dessutom en tragedi för den biologiska mångfalden, vilken vi borde värna om.
Klimatfrågan är ett unikt miljöproblem därför att det inte är lokalt utan globalt, utsläppen av växthusgaser påverkar atmosfären, och det har ingen betydelse var i världen utsläppen görs. Det är därför frågan blir så svår politisk. FN:s klimatkonferenser och Kyotoprotokollet handlar ju om att länderna ska göra upp och ta gemensamma tag när det gäller att minska utsläppen.
Kina har nu klivit fram och gått om USA som den största utsläpparen av växthusgaser. USA kräver att Kina ska minska sina utsläpp för att man själv ska minska utsläppen. Kina hävdar att deras utsläpp per capita fortfarande är lägre än i västvärlden. EU kan inte gå med på att minska sina utsläpp för mycket, om man inte får med sig USA och Kina på att minska utsläppen.
Vid FN:s klimatkonferens i Durban har man i varje fall kommit överens om att börja nya globala klimatförhandlingar nästa år, med ambitionen att till år 2015 få fram nya globala spelregler kring denna fråga.

STEFAN SWÄRD


Dödshjälp för ingen – eller för alla?

Debatt Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av... tisdag 27/10 00:00

Ge mer frihet till familjerna!

Ledare Ett nytt stort slag om familjepolitiken och om föräldrars och barns rättigheter är på gång. Risken... tisdag 27/10 00:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara...